Feanwâlden

Feanwalden heeft een bijzondere positie in het openbaar vervoer netwerk in Noordoost Fryslan. Door de komst van de extra sneltrein Groningen-Leeuwarden wordt deze positie versterkt. Om die reden verkrijgt het stationsgebied in Feanwalden het predicaat transferium. Gelet op de ruimtelijke raakvlakken tussen het transferium en het KiK project is besloten om er één project van te maken, het project KiK/Stationsgebied Feanwâlden.

In 2011 hebben de gemeente en de provincie tezamen met de toenmalige kerngroep uit Feanwalden een schetsvisie opgesteld. In 2015 is deze visie geactualiseerd. Er is voor gekozen om het gebied tussen spoor en dorp in te richten als een park. Een park waarin verschillende functies een plek moeten krijgen. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Een nieuwe snelle verbinding langs het spoor naar het station.
  • Een nieuw stationsplein met parkeermogelijkheden voor auto’s, een fietsenstalling
  • Een nieuwe wachtruimte bij het station.
  • Goede inpassing van het chinees restaurant en de kerk.
  • Afronding van de bebouwing tussen de Stationswei en de Stinswei.
  • Integratie van het Talmahus in het park.

Het park vormt derhalve de drager van de hiervoor genoemde functies. Daarnaast kan het park een functie krijgen als wandelgebied met voorzieningen om te sporten en of te spelen. In februari 2016 is de uitwerking van de visie gestart samen met vertegenwoordigers uit het dorp in de klankbordgroep. Medio april 2017 zijn de eerste ontwerpen aan de inwoners en belangstellenden gepresenteerd. In juli 2017 werden de plannen in de Raad behandeld.
Het onderdeel Suderwei is op moment in uitvoering. De uitvoering van het park & transferium staat gepland in het voorjaar van 2019.

Volg de ontwikkelingen van Kansen in Kernen, Suderwei en Transferium Feanwalden ook via:
Facebookpagina: www.facebook.nl/feanwaldenfoarut

U kunt de belangrijkste informatie hieronder downloaden.

De film van het definitief ontwerp (juni 2018)  kunt u bekijken via de volgende link:

https://www.facebook.com/FeanwaldenFoarut/videos/2196971756996331/