Kansen in kernen

Nu rijden er dagelijks duizenden auto's door Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Straks als De Centrale As er ligt kan de huidige route fors worden afgewaardeerd. Dan komt er immers veel minder doorgaand verkeer door die dorpen. Dit biedt kansen. Kansen om  de verkeersveiligheid en leefbaarheid van die zes kernen te vergroten. Kansen om de huidige weg anders in te richten, socialer te maken, groener en stiller. De weg die soms jarenlang als scheidslijn door het dorp liep kan nu weer een verbinding worden.

Om dit soort kansen te kunnen benutten hebben de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en de provincie Fryslân een project opgestart. Een project met de toepasselijke naam ‘Kansen in Kernen’. Doel van dit project is het inventariseren van de wensen en kansen én het ontwerpen van een nieuwe inrichting van de weg.

Samen met de dorpen
Voordat het project in uitvoering gaat worden er eerst nog volop voorbereidingen getroffen. In de zomer van 2010 zijn er schetsvisies per kern opgesteld. In de zomer van 2011 is dit gepresenteerd. Samen met klankbordgroepen wordt er opnieuw gekeken naar de schetsontwerpen. Op basis daarvan wordt er een voorontwerp gemaakt. Het voorontwerp wordt gepresenteerd aan het dorp. De klankbordgroepen worden gevormd door vertegenwoordigers van dorpsbelangen, ondernemersverenigingen en aanwonenden van de wegen.

Meer informatie over Kansen in Kernen kunt u vinden op http://www.decentraleas.nl/kansen-in-kernen/. Voor specifieke informatie over Kansen in Kernen in Damwâld, Feanwâlden of De Falom kunt u contact opnemen met de gemeente Dantumadiel op telefoonnummer 0519-298888 of per mail info@ddfk.nl.