Welstand

Welstand heeft betrekking op de mate waarin een bouwplan architectonisch past in de omgeving. Bouwplannen worden hierop getoetst door de welstandscommissie. De criteria waarop wordt getoetst zijn vastgelegd in de welstandsnota. 

In De Bosk is er gekozen voor ruime mogelijkheden voor de vormgeving van bouwwerken, oftewel, De Bosk is welstandsluw. In de welstandnota staat beschreven wat welstandsluw is en hoe bouwwerken in een welstandsluwe situatie worden getoetst. Zo staat er dat in principe het bestemmingsplan de basis vormt voor toetsing van de bouwplannen. Op twee onderdelen zijn aanvullende criteria, namelijk ten aanzien van dakhelling en nokrichting.

Hieronder vindt u meer informatie over de welstandseisen. Hebt u nog vragen over de welstandseisen in De Bosk, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefonisch contact opnemen met de heer F. van Hijum via telefoonnummer 14 0511.