Raadsgriffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. De griffie zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is op alle fronten de adviseur en vraagbaak voor de raadsleden. Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad.

Informatie over de griffier en de plaatsvervangend griffier zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem.