Raadsinformatie

Alle vergaderdata, vergaderstukken, raadsvragen, verslagen, het giftenregister en andere documenten van de gemeenteraad kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad. De vergaderingen zijn via een livestream te volgen.

Raadsvragen

Raadsleden en fracties hebben de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen aan het college. Een overzicht van deze vragen en de antwoorden vindt u in het informatiesysteem van de gemeenteraad. Gebruik om te zoeken de kalender, of de zoekfunctie die alleen zoekt in het overzicht met vragen en antwoorden.

Voor aanvullende informatie over kunt u de overzichten van het raadsinformatiesysteem raadplegen.

Hierin kunt u zaken raadplegen als: moties en amendementen, ingekomen stukken maar ook gestelde toezeggingen en raadsinformatiebrieven.