Regionale Energie Strategie (RES)

Energiestrategie

Dantumadiel wil in 2030, 70% van de elektriciteitsvraag duurzaam opwekken. Dit is ook het aandeel van de gemeente in de Friese RES. Met deze ambitie zet Dantumadiel een flinke stap om in 2050 geen fossiele brandstoffen te gebruiken.

In Fryslân werken gemeenten samen met de provincie, Wetterskip Fryslân, de netbeheerders en maatschappelijke partijen aan de Regionale Energiestrategie (RES).

In deze RES bepalen we gezamenlijk hoeveel duurzame elektriciteit we in 2030 willen opwekken in Fryslân. Het landelijke doel is om 35 TWh aan grootschalige zonne- en windenergie te realiseren. Parallel aan de RES proberen we om nog eens 49 TWh aan wind op zee en 7 TWh aan kleinschalige zonnedaken te behalen voor 2030.

RES 1.0 

Medio 2020 zijn alle Friese overheden akkoord gegaan met het zogenaamde ‘concept RES-bod’. Dit bod betekent dat Fryslân met 2,3 TWh aan grootschalige, duurzame energie bij wil dragen aan het landelijke doel. Deze 2,3 TWh is de zonne- en windenergie die we nu al opwekken. En wat er al in de planning staat. Het landelijke doel is 35TWh.

Richting de RES 1.0, het officiële bod voor 2030, is Fryslân gaan kijken naar wat haar extra ambitie is. In Fryslân willen we deze ambitie niet van bovenaf opleggen. Daarom zijn alle Friese overheden en maatschappelijke partijen gevraagd om met hun eigen ambitie te komen. Met de ambities vanuit de Friese overheden is het Friese RES-bod gegroeid naar 3,0 TWh. De gemeenteraad van Dantumadiel heeft in mei 2021 ingestemd met dit bod.

Meer weten?

Kijk op www.resfryslan.frl