Rioolverstopping

Als het afvalwater niet meer goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping.

Goed om te weten

Als het afvalwater niet meer goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping. Het is dan belangrijk om na te gaan in welke leiding de verstopping zit. Om vast te stellen waar de verstopping zit, moet de eigenaar/gebruiker de erfscheidingsput vrijgraven. Deze put is het overdrachtspunt van de eigenaar/gebruiker naar de gemeente. Als de vrijgegraven erfscheidingsput vol afvalwater staat, is er een verstopping op het gemeenteterrein. De gemeente is verantwoordelijk voor herstel en moet de verstopping verhelpen. Als de erfscheidingsput zo goed als leeg staat, zit de verstopping op eigen erf en moet u zelf de verstopping verhelpen.

Let op!

De gemeente vergoedt geen kosten waarvoor zij geen opdracht heeft gegeven, ook al blijkt achteraf dat een verstopping op het gemeentelijk terrein aanwezig is. De reden hiervoor is dat de gemeente op eigen terrein in eerste instantie zelf de problemen oppakt. Neem dus eerst contact op met de gemeente voor u een bedrijf inhuurt. Voor calamiteiten zijn wij buiten werktijden en in het weekend bereikbaar voor meldingen over rioolverstoppingen. 

Melden

Voor contact met de gemeente kunt u bellen met: (0519 ) 29 88 88. Buiten kantoortijden kunt u gebruik maken van het storingsnummer: (06) 511 952 10.

Indien u opdracht geeft voor het verhelpen van een verstopping in gemeentelijke leidingen, dan worden deze niet door de gemeente vergoed.