Studietoeslag

Veel scholieren en studenten hebben een bijbaan om extra geld te verdienen. Wanneer je lange tijd ziek bent of een beperking hebt (fysiek en/of psychisch), dan lukt het misschien niet om te werken naast je studie. Je kunt dan bij de gemeente studietoeslag aanvragen. Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Gebruik dan onderstaand aanvraagformulier.

LET OP! selecteer uw eigen gemeente:

Voorwaarden

  • Je krijgt studiefinanciering (WSF 2000) of een bijdrage op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
  • Een toekenning van DUO voor enkel een studentenreisproduct is ook voldoende (voor MBO studenten geldt dit vanaf 18 jaar).
  • Je kunt door een beperking en/of ziekte tenminste een half jaar niet bijverdienen naast school/ studie. Om te beoordelen of je hieraan voldoet, kunnen we een medisch advies opvragen bij een onafhankelijke instantie. Op basis van dit advies neemt de gemeente een besluit over de aanvraag.

Geen recht

Je hebt geen recht op studietoeslag wanneer het volgende voor jou van toepassing is:   

  • je ontvangt een Wajong-uitkering
  • je ontvangt een levenlanglerenkrediet.

Hoogte van de studietoeslag

Leeftijd

Netto per maand

21 +

€ 328,59

20

€ 262,87

19

€ 197,15

18

€ 164,30

17

€ 129,79

16

€ 113,36

15

€ 98,58

Stagevergoeding

Een stagevergoeding wordt niet gezien als inkomsten tot een maximum bedrag van € 197,15 per maand. Bij een hogere vergoeding wordt het meerdere gekort op de toeslag.

Hulp bij het aanvragen

Voor hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij de formulierenbrigade van het Bolwerk of de Thuisadministratie van Humanitas.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons Klanten Contact Centrum via telefoonnummer 0519-29 88 88, optie 1. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-16.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.00 uur. Je kunt ons ook een e-mail sturen via kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl