Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Subsidie Duurzaam Bouwen

Waarom Duurzaam Bouwen?

Duurzaam bouwen is een trend die niet meer zal verdwijnen. Een keuze voor duurzaam bouwen, is respect tonen voor mens en milieu. De argumenten om voor duurzaam bouwen te kiezen zijn heel uiteenlopen. De belangrijkste argumenten zijn het gevaar van uitputting van grondstoffen en ieders verantwoordelijkheid voor de leefomstandigheden van nu en de toekomst.

Bij duurzaam bouwen gaat het erom dat wij onze huidige bouwactiviteiten zodanig uitvoeren dat anderen daar in de toekomst geen hinder van ondervinden. Onze rijksoverheid stimuleert duurzaam bouwen. Ze neemt daarom steeds meer maatregelen om het energieverbruik te verlagen om zo de CO2-uitstoot terug te dringen. Eén van deze duurzaam bouwen maatregelen is dat nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan een minimale Energie Prestatie Norm (EPN). Deze norm wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en geeft aan hoe energiezuinig uw huis is. De EPC wordt berekend op basis van gebouweigenschappen en de gebouwgebonden installaties. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het huis. Op dit moment moet iedere nieuwbouw woning voldoen aan een EPC van 0,4.

Subsidieregeling

Als u een perceel koopt in het uitbreidingsplan “De Bosk” te Feanwâlden. kunt u subsidie krijgen als de EPC van uw woning nog lager is dan 0,4. Wordt uw nieuwe woning namelijk energiezuiniger dan kunt u van de gemeente Dantumadiel maximaal € 5.000 subsidie krijgen.

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel subsidie u kunt krijgen per type woning en EPC.

 

Vrijstaand, 2 onder 1 kap, hoekwoning, tussenwoning

Overige wooneenheden

EPC=0.2

€ 2.500 subsidie

€1.500 subsidie

EPC=0

€ 5.000 subsidie

€3.000 subsidie

regenwatersysteem

€1.000 subsidie

€1.000 subsidie

Door het aanvragen van een omgevingsvergunning (activiteit Bouwen) en het indienen van het aanvraagformulier “Energiezuinige woningen subsidie De Bosk” kunt u de subsidie aanvragen.

Om u bij het duurzaam bouwen extra te ondersteunen biedt de gemeente u aan om gratis gebruik te maken van een bouwkundig ingenieur, de heer Anton Remmers. Deze zal zelf contact met u opnemen om een afspraak met u te maken.

De gehele regeling en het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden: