Tsjerkestrjitte De Westereen

Nadat de Ferlinge Stasjonsstrjitte klaar is, wil de gemeente ook graag de Tsjerkestrjitte aanpakken. Dit is een drukke toegangsweg naar het centrum van het dorp. Naast autoverkeer rijdt er ook veel vrachtverkeer langs. We willen de chauffeurs stimuleren om via de oostelijke rondweg naar het centrum te rijden.

Huidige situatie

Samen met Doarpsbelang en een werkgroep van bewoners uit de straat is het afgelopen half jaar een ontwerp gemaakt wat tegemoet komt aan de wensen van de bewoners uit de straat.

De weg blijft een drukke toegangsweg, maar door bepaalde maatregelen door te voeren wil men de weg veiliger maken. De maatregelen moeten er voor zorgen dat er minder vrachtverkeer langsrijdt.

Maatregelen

  1. Ter hoogte van aansluitende wegen worden drempelplateau’s gemaakt die het verkeer moeten afremmen;
  2. Alle verkeer wat van rechts komt heeft voortaan voorrang;
  3. Er worden een aantal versmallingen (met groenaanleg) gemaakt om het doorgaande verkeer af te remmen;
  4. De weg wordt iets smaller gemaakt, wederom om de snelheid van het verkeer af te remmen;
  5. De bus verdwijnt uit de straat en ook het vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) moet voortaan via de oostelijke rondweg rijden.

Planning

De werkzaamheden zullen na de bouwvakantie gefaseerd worden uitgevoerd. Het is voor 1 juli 2022 klaar. De bewoners van de straat zullen hierover tijdig schriftelijk worden geïnformeerd.

Lees ook: