U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Veelgestelde vragen evenementen coronavirus

Wij hadden al een vergunning aangevraagd/melding gedaan. Moeten wij opnieuw een vergunning aanvragen/melding doen?

Vergunde evenementen die op basis van de noodverordening/noodwet zijn geannuleerd in de periode dat evenementen niet zijn toegestaan, kunnen op verzoek van de aanvrager/organisator worden verplaats naar een datum vanaf 1 juli 2020. Deze verplaatsing zal op basis van de volgende criteria moeten worden beoordeeld:

  • De locatie moet beschikbaar zijn
  • De datum moet passen in de lokale en regionale evenementenkalender
  • Er dient voldoende capaciteit te zijn om de aanvraag/melding te behandelen
  • Er moet voldoende capaciteit aanwezig zijn, die toezicht houdt op het naleven van de 1,5 meter afstand houden

Bovenal, zal uiteindelijk het bevoegd gezag overtuigd moeten zijn dat de organisator/aanvrager de juiste maatregelen in het kader van het beperken van het verspreiden van COVID-19 heeft genomen. Het adviestraject en verdere afhandeling van de adviezen vindt plaats volgens het reguliere adviestraject in de betreffende gemeente.

Mag het publiek meezingen tijdens een optreden?

Meezingen, schreeuwen, spreekkoren is in groepsverband niet toegestaan

Hoe veel mensen mogen maximaal op ons evenement komen?

Is er sprake van vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck, dan is het aantal mensen onbeperkt

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand houden?

De organisator moet er voor zorgen dat op het evenementterrein/tijdens het evenement 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Daarvoor moet de organisator voorafgaand, bij het indienen van de vergunningsaanvraag/melding een coronaplan aanleveren (zie richtlijnen).

Als wij een melding doen of een vergunning aanvraag, is het dan ook 100% zeker dat het evenement door kan gaan?

Nee. De gemeente checkt of de datum passend is in de lokale en regionale evenementenkalender. En daarnaast moeten de plannen goedgekeurd worden door de gemeente. Mocht het een risicovol evenement zijn, dan vindt er ook afstemming plaats met de Veiligheidsregio en de politie.

Wij hebben toch nog vragen, bij wie kunnen we terecht?

U kunt contact opnemen met de evenementencoördinator via m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl.

Stel wij organiseren een evenement, waar 240 mensen aanwezig zullen zijn en 20 vrijwilligers/personeelsleden ingezet worden. Tellen de vrijwilligers/personeelsleden mee in het aantal?

Nee. Vrijwilligers/personeel dat ingezet wordt voor het organiseren van een evenement worden niet meegeteld bij het aantal bezoekers.