Vergadering adviescommissie bezwaarschriften

Donderdag 20 juni 2024 vanaf 14:00 uur vergadert de Algemene kamer van de adviescommissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend. De bezwaarschriften die in deze vergadering worden behandeld vindt u op de betreffende pagina.

Wilt u een hoorzitting bijwonen? 

Geef dit dan door via juridischezaken@dantumadiel.frl of bel naar (0511) 71 70 00 en vraag naar Juridische Zaken.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken van de gemeente: (0511) 71 70 00.