Verkiezingsborden

Op 22 november 2023 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Hiervoor worden grote verkiezingsborden met doeken geplaatst in de gemeente Dantumadiel.

Zelf aanplakken hoeft dus niet meer. U kunt uw poster aanleveren zodat deze gedrukt wordt op een doek. De poster moet u aanleveren in PDF (PDF/X-1a:2001) op A3 formaat via verkiezingen@dantumadiel.frl  Het liefst zonder drukkersmarkeringen en afloop.

De deadline voor het aanleveren van de poster is 25 oktober 2023. Alle posters die na deze datum binnen komen worden niet meer meegenomen in het drukproces.

Meer informatie?

Wilt u toch nog meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via 0519-29 88 88, optie 4 of via de mail: verkiezingen@dantumadiel.frl 

In onderstaande tabel kunt u zien waar de borden geplaatst zijn:

Nr

Dorp

Straatnaam

Type

1

Broeksterwâld

Kavelwei/Master Woudstrastrjitte

Tijdelijk bord

2

Damwâld

Conradi Veenlandstrjitte

Aanplakzuil

3

Damwâld

Doniawei /Trekwei

Tijdelijk bord

4

Damwâld

Hearewei /Singel

Tijdelijk bord

5

Damwâld

Haadwei /Foarwei

Vast aanplakbord

6

De Westereen

Mûnewei /Egbert Baarsmastrjitte

Tijdelijk bord

7

De Westereen

Parkeerterrein Noarder Stasjonsstrjitte

Vast aanplakbord

8

Driezum

Foarwei /Ophuystrawei

Tijdelijk bord

9

Feanwâlden

Lysterstrjitte – Koemarkt

Aanplakzuil

10

Feanwâlden

Oastein - De Bjirken

Tijdelijk bord

11

Feanwâlden

Stinswei – Juliusstrjitte

Vast aanplakbord

12

Readtsjerk

Boskwei - Tsjerkewei – Koaiwei

Tijdelijk bord

13

Rinsumageast

Skoallestrjitte - Van Aylvawei

Tijdelijk bord

14

Wâlterswâld

Foarwei – Tsjerkeloane

Tijdelijk bord

15

Sibrandahûs

Trekwei-Burdaarderstrjitwei

Tijdelijk bord

16

De Falom

Haadwei – Rinewâl

Tijdelijk bord

 

(Sandwich)borden

Voor het plaatsen van (sandwich)borden voor de aanstaande verkiezingen is geen vergunning nodig, een melding voldoet. Deze melding kunt u doorgeven via: info@dantumadiel.frl.

Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de afdeling KCC Vergunningen op nummer 0519-298888, optie 2.

Per partij mogen in de gemeente maximaal 25 sandwichborden geplaatst worden binnen de bebouwde kom:

 • Damwâld: 5
 • De Westereen: 5
 • Feanwâlden: 4
 • Broeksterwâld: 2
 • Rinsumageast: 2
 • Wâlterswâld: 2
 • Driezum: 2

In de dorpen Sibrandahûs, De Falom en Readtsjerk mag ook 1 (sandwich) bord per partij geplaatst worden, mits het maximaal aantal van 25 borden per partij niet wordt overschreden.

Voorwaarden

Borden mogen geplaatst worden onder de volgende voorwaarden:

 • De tijdelijke reclameborden mogen niet eerder dan twee weken voordat de verkiezingen zijn worden geplaatst;
   
 • De tijdelijke reclameborden moeten uiterlijk 4 weken na de toegestane periode worden verwijderd;
   
 • De tijdelijke reclameborden mogen maximaal 2 weken worden geplaatst;
   
 • Er mogen maximaal 25 tijdelijke reclameborden worden geplaatst;
   
 • De tijdelijke reclameborden mogen in ieder geval niet buiten de bebouwde kom, bij provinciale wegen, bij scholen of op of nabij kruispunten geplaatst worden;
   
 • De tijdelijke reclameborden mogen geen belemmering vormen voor de verkeersveiligheid.