Verkiezingsborden

Op 15 maart 2023 worden de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen gehouden. Hiervoor worden grote verkiezingsborden met doeken geplaatst in de gemeente Dantumadiel.

Zelf aanplakken hoeft dus niet meer. U kunt uw poster aanleveren zodat deze gedrukt wordt op een doek. Wilt u meer informatie voor het aanleveren van de posters? Dan kunt u contact opnemen via 0519-29 88 88, optie 4 of via de mail: verkiezingen@dantumadiel.frl 

In onderstaande tabel kunt u zien waar de borden geplaatst zijn:

Nr

Dorp

Straatnaam

Type

1

Broeksterwâld

Kavelwei/Master Woudstrastrjitte

tijdelijk bord

2

Damwâld

Conradi Veenlandstrjitte

aanplakzuil

3

Damwâld

Doniawei /Trekwei

tijdelijk bord

4

Damwâld

Hearewei /Singel

tijdelijk bord

5

Damwâld

Haadwei /Foarwei

vast aanplakbord

6

De Westereen

Mûnewei /Egbert Baarsmastrjitte

tijdelijk bord

7

De Westereen

parkeerterrein Noarder Stasjonsstrjitte

vast aanplakbord

8

Driezum

Foarwei /Ophuystrawei

tijdelijk bord

9

Feanwâlden

Lysterstrjitte – Koemarkt

aanplakzuil

10

Feanwâlden

Oastein - De Bjirken

tijdelijk bord

11

Feanwâlden

Stinswei – Juliusstrjitte

vast aanplakbord

12

Readtsjerk

Boskwei - Tsjerkewei – Koaiwei

tijdelijk bord

13

Rinsumageast

Skoallestrjitte - Van Aylvawei    

tijdelijk bord

14

Wâlterswâld

Foarwei – Tsjerkeloane

tijdelijk bord

15

Sibrandahûs

Trekwei-Burdaarderstrjitwei

tijdelijk bord

16

De Falom

Haadwei – Rinewâl

tijdelijk bord

(Sandwich)borden

Voor het plaatsen van (sandwich)borden voor de aanstaande verkiezingen is geen vergunning nodig, een melding voldoet. Deze melding kunt u doorgeven via info@dantumadiel.frl. Heeft u vragen hierover dan kunt u contact met afdeling KCC Vergunningen op nummer 0519-298888, optie 2.

Per partij mogen in de gemeente maximaal 25 sandwichborden geplaatst worden binnen de bebouwde kom:

 • Damwâld: 5
 • De Westereen: 5
 • Feanwâlden: 4
 • Broeksterwâld: 2
 • Rinsumageast: 2
 • Wâlterswâld: 2
 • Driezum: 2

In de dorpen Sibrandahûs, De Falom en Readtsjerk mag ook 1 (sandwich) bord per partij geplaatst worden, mits het maximaal aantal van 25 borden per partij niet wordt overschreden.

Voorwaarden

Borden mogen geplaatst worden onder de volgende voorwaarden:

 • De tijdelijke reclameborden mogen niet eerder dan twee weken voordat de verkiezingen zijn worden geplaatst;
   
 • De tijdelijke reclameborden moeten uiterlijk 4 weken na de toegestane periode worden verwijderd;
   
 • De tijdelijke reclameborden mogen maximaal 2 weken worden geplaatst;
   
 • Er mogen maximaal 25 tijdelijke reclameborden worden geplaatst;
   
 • De tijdelijke reclameborden mogen in ieder geval niet buiten de bebouwde kom, bij provinciale wegen, bij scholen of op of nabij kruispunten geplaatst worden;
   
 • De tijdelijke reclameborden mogen geen belemmering vormen voor de verkeersveiligheid.