Verkoop gemeentelijke groenstroken

In veel gevallen is het mogelijk om gemeentelijke groenstroken/snippergroen aan te kopen. We spreken van snippergroen als deze niet meer van openbaar belang zijn.

Wanneer komt u in aanmerking

De gemeente gebruik de volgende criteria voor het kopen voor een groenstrook:

  • U bent eigenaar van het aangrenzende perceel.
  • Het stuk groen is niet meer van openbaar belang.
  • De gemeente kan het omliggende groen nog onderhouden.

Als u voldoet aan deze criteria wordt u als een kandidaat gezien.

Procedure

De voorgenomen te verkopen reststroken worden gepubliceerd op de website (zie onderstaande link). De gemeente wacht 20 dagen na publicatie, voordat er een koopovereenkomst wordt gesloten. In deze periode kunnen andere belangstellenden gemotiveerd aangeven dat zij belangstelling hebben om ook in aanmerking te komen voor een koopovereenkomst. Als er meerdere kandidaten zijn, dan wordt de koper geselecteerd door de gemeente. Hiervoor worden objectieve, toetsbare en redelijke criteria gebruikt. Daarna worden de betrokkenen geïnformeerd.

Aanvragen

Hoe dient u een aanvraag in?

Mocht u aan bovengenoemde criteria voldoen dan vragen wij u dit schriftelijk kenbaar te maken. Vermeld hierin het volgende:

  • Uw persoonsgegevens
  • Uw motivatie
  • Een Situatietekening

U kunt dit per post (zie adres hieronder) of per mail (grondzaken@noardeast-fryslan.nl) indienen bij de gemeente.

Gemeente Dantumadiel
t.a.v. Team Grondzaken
Postbus 22
9104 ZG Damwâld

Wat gebeurt er als de aanvraag is ingediend?

Na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling. Uw aanvraag zal getoetst worden aan de gestelde toetsingscriteria. Op basis hiervan wordt een voorlopig besluit genomen. Het voornemen van verkoop wordt gepubliceerd in de krant op de gemeentepagina. De aanvrager wordt van het voorlopige besluit schriftelijk op de hoogte gesteld.