Voortgang Woningbouw Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel maakt vaart met de bouw van woningen

Op verschillende plekken in Dantumadiel komen nieuwe woningen. Soms zijn dat projecten van de gemeente, soms initiatieven vanuit de dorpen  of van ontwikkelaars. Op deze pagina leest u de laatste ontwikkelingen over de bouwprojecten waarbij de gemeente actief is betrokken.

Damwâld, Prikkebosk

In de eerste helft van 2022 heeft de gemeente vooroverleg over de concept-plannen gevoerd met o.a. Provincie, Wetterskip, brandweer en belanghebbenden. Aan de omwonenden die interesse hebben aangegeven in een stukje tuinuitbreiding, is aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden een diepte van 20 meter hiervoor beschikbaar wordt gesteld en er is een beoogde m2-prijs voor deze grond aangegeven. De plannen zullen hierop worden aangepast.

De planning is om in het najaar van 2022 het bestemmingsplan in procedure te brengen. Dan komt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te liggen en kunnen omwonenden en belanghebbenden hierop reageren. Lees hier meer.

 

De Westereen, Frosk

Het zwembad op deze locatie is gesloopt. De gemeente streeft ernaar  om hier betaalbare woningen voor starters te bouwen.

 

De Westereen, East

Op De Bûterblom, De Pinksterblom, De Dotterblom en De Tuorrebout komen twaalf nieuwe woningen: zes vrije kavels en zes twee--ondereen-kapwoningen.

 

Feanwâlden, Bosk

In Feanwâlden wordt voor het Bosk de 2e fase ontwikkeld met plek voor 28 tot 32 woningen. Het gaat hierbij om een mix van vrijstaand, twee-onder-een-kapwoningen en  rijtjeswoningen, kortom voor ieder wat wils. Waarschijnlijk komen de kavels in het najaar  in de verkoop.

 

Broeksterwâld, Jagerswei

Bij de Skutterswei en de Westerloane in Broeksterwâld komt een uitbreiding met zeven vrije kavels. De inschrijving voor een kavel aan de Jagerswei is vooralsnog gepland van ongeveer 10 maart tot 7 april 2023. De loting is een paar weken na sluiting van de inschrijving. De exacte data kunt u in een later stadium op deze pagina lezen.

 

Driezum

De DOM Driezum heeft hard gewerkt om de plannen af te ronden. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in april 2023 klaar is om ter inzage te leggen.

 

Rinsumageast

De gemeente is nog in gesprek met de wooncommissie van Rinsumageast over het uitbreidingsplan. Zodra een eerste plankaart klaar is, organiseren we een inloopmiddag/avond voor geïnteresseerden.

 

Wâlterswâld uitbreiding

In Wâlterswâld worden in het noordoosten van het dorp, bij de Bonifatiusstrjitte, nieuwe woningen gebouwd. Er komen in totaal tien huizen: zes vrijstaande woningen en vier twee-onder-een-kapwoningen. De inschrijving voor een kavel in Wâlterwâld is vooralsnog gepland in april of mei. De loting is een paar weken na sluiting van de inschrijving.