U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Vrije kavels Broekloane Wâlterswâld

Aan de zuidkant van Wâlterswâld zijn 4 vrije bouwkavels met elk een oppervlakte van circa 880 m2 te koop.  De kavelprijs is vastgesteld op € 97.800,-, exclusief BTW, kosten koper.

Conform artikel 17 van de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Dantumadiel, dient de op de kavel te bouwen woning door de koper zelf (met eventuele gezinsleden) te worden bewoond. Doorverkoop en verhuur is niet toegestaan.

Kaveloverzicht

Op de verkavelingskaart onderaan deze pagina kunt u de verschillende kavels bekijken. In het onderstaande overzicht wordt per kavel de actuele status weergegeven.

Kavel Status
Kavel 1 verkocht
Kavel 2 verkocht
Kavel 3 in optie
Kavel 4 verkocht

Verkoopprocedure

De verkoop zal geschieden met toepassing van de “Algemene voorwaarden, waaronder de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Dantumadiel plaats heeft”. Artikel 4 van deze voorwaarden bepaalt dat de akte van levering, binnen twee maanden na datum van het betreffende besluit van burgemeester en wethouders tot verkoop van het perceel, moet worden gepasseerd. Wanneer u de aanbieding ondertekent en terugstuurt, zal het college een besluit tot verkoop nemen. Op het aanbiedingsformulier kunt u aangeven welke notaris eventueel moet worden belast met het opmaken van de transportakte. Indien u geen voorkeur aangeeft zal de akte worden verleden ten overstaan van notaris mr. J. Leegstra uit Damwâld.

De kosten voor de aansluiting op de riolering en de aanleg van een uitrit zijn bij de kavelprijs inbegrepen. De aanleg van de uitrit maakt onderdeel uit van het woonrijp maken.

Contact

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact met opnemen met Paula Noordenbos en Trijntje Rijpma van de gemeente op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email grondzaken@noardeast-fryslan.nl.