Welstandscommissie

De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

Welstandsnota

In de welstandsnota van de gemeente kunt u bekijken welke eisen worden gesteld aan een bouw of verbouwing.

Goed om te weten

  • Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, kan het zijn dat ook de welstandscommissie hierover adviseert
  • De welstandscommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en welke materialen gebruikt zijn. Ook kijkt de commissie of het bouwwerk past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt
  • Tijdens de vergadering van de welstandscommissie kan de aanvrager van de omgevingsvergunning het plan toelichten
  • De welstandscommissie is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeesters en wethouders. Dit college neemt het advies van de welstandscommissie mee in het besluit over een bouwplan

Vooraf weten of uw bouwplan voldoet

Wanneer de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u direct of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Als u vooraf wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen kunt u via het Omgevingsloket een vooroverleg bouwen aanvragen. Het vooroverleg bouwen wordt in het Omgevingsloket 'contact met het bevoegd gezag' genoemd.

Meenemen

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Agenda Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert elke woensdag. Bekijk hier de agenda