U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Wonen

Live-uitzending over het wonen in Dantumadiel
Maandag 18 januari 2021 vanaf 19:30 uur

Wat is belangrijk om goed te kunnen blijven wonen in Dantumadiel? Dat is een vraag die ons allemaal aangaat. Vooral nu. Het is gekte op de huizenmarkt en er speelt een klimaatcrisis.

Op 18 januari praten we je graag online bij over de Woonvisie. Hierin staat wat we de komende vijf jaar gaan doen om een aantrekkelijke woongemeente te blijven. Het plan is nog niet klaar. Daarom aan jou de vraag: wil je ons nog punten meegeven?

Volg de uitzending via de Facebookpagina van de gemeente:
www.facebook.com/Dantumadiel/live/

U heeft geen Facebookaccount nodig om de uitzending te volgen.

  • En geef je mening via de chat of WhatsApp: 06 120 830 46

Bijlagen:

Sko ris Oan

Onder deze titel vinden gedurende deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het college van BenW van de gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners, ondernemers, en verenigingen. Ontmoetingen aan de ontbijttafel, op locatie, bij mensen thuis, op het gemeentehuis, óf in de dorpen. Dit is de eerste digitale bijeenkomst. Schuif vanuit je eigen woonkamer aan!

Gemeente maakt Woonvisie: Denk mee!

De gemeente Dantumadiel werkt dit jaar samen met inwoners, corporaties en belangenorganisaties aan de Woonvisie 2020-2025. 

De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2025 op het gebied van wonen wil staan. De woonvisie gaat niet alleen over nieuwbouwwoningen, maar ook over toegankelijkheid, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. Ook wordt het gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en levert het belangrijke informatie op voor de Omgevingsvisie

Concept Woonvisie 2020-2025 ter inzage

In het concept staan 7 speerpunten uitgewerkt:

1. Toekomst geven aan bestaande woningen en buurten;
2. Nieuwbouw in stad, dorpen en wijken, omgang met groei en krimp;
3. Ontwikkeling van de sociale huurvoorraad: betaalbaar, beschikbaar en met kwaliteit;
4. Wonen en zorg in dorpen en wijken;
5. Energietransitie en verduurzaming;
6. Leefbare dorpen: sociaal en veilig, met bereikbare voorzieningen;
7. Samenwerking gemeente, belanghebbenden en bewoners.

Het concept is hier te downloaden:

Totstandkoming

De input voor deze woonvisie komt voort uit het woningmarktonderzoek 2020, een vragenlijst onder inwoners in 2020 en het nauwe contact met woningcorporaties Thús Wonen en huurdersorganisatie De Bewonersraad.

U kunt de desbetreffende informatie hier onder downloaden:

Reageren?

Dat kan schriftelijk (Postbus 22, 9104 ZG Damwâld) of via e-mail info@dantumadiel.frl (t.a.v. het college van burgemeester en wethouders gemeente Dantumadiel).

Inspiratiekaart Wonen
Inspiratiekaart Wonen

Meer weten?

Neem contact op met Peter van Noort (info@dantumadiel.frl).