U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Wonen

Gemeente maakt Woonvisie: Denk mee!

De gemeente Dantumadiel werkt dit jaar samen met inwoners, corporaties en belangenorganisaties aan de Woonvisie 2020-2025. 

De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2025 op het gebied van wonen wil staan. De woonvisie gaat niet alleen over nieuwbouwwoningen, maar ook over toegankelijkheid, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. Ook wordt het gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en levert het belangrijke informatie op voor de Omgevingsvisie

Concept Woonvisie 2020-2025 ter inzage

In het concept staan 7 speerpunten uitgewerkt:

1. Toekomst geven aan bestaande woningen en buurten;
2. Nieuwbouw in stad, dorpen en wijken, omgang met groei en krimp;
3. Ontwikkeling van de sociale huurvoorraad: betaalbaar, beschikbaar en met kwaliteit;
4. Wonen en zorg in dorpen en wijken;
5. Energietransitie en verduurzaming;
6. Leefbare dorpen: sociaal en veilig, met bereikbare voorzieningen;
7. Samenwerking gemeente, belanghebbenden en bewoners.

Het concept is hier te downloaden:

Totstandkoming

De input voor deze woonvisie komt voort uit het woningmarktonderzoek 2020, een vragenlijst onder inwoners in 2020 en het nauwe contact met woningcorporaties Thús Wonen en huurdersorganisatie De Bewonersraad.

U kunt de desbetreffende informatie hier onder downloaden:

Reageren?

Tot en met 28 september 2020 ligt het concept Woonvisie 2020-2025 digitaal ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie geven op het plan.  Dat kan schriftelijk (Postbus 22, 9104 ZG Damwâld) of via e-mail info@dantumadiel.frl (t.a.v. het college van burgemeester en wethouders gemeente Dantumadiel).

Samen aan de slag. Sko ris oan!

In het 4e kwartaal van dit jaar (oktober tot en met december) gaan de collegeleden en een aantal medewerkers graag met u in gesprek over de woonvisie, het woonprogramma en de uitkomsten van een eerdere enquête over wonen. Meer informatie volgt via deze website en op de gemeentelijke pagina's in de huis-aan-huiskrant.

Inspiratiekaart Wonen
Inspiratiekaart Wonen

Meer weten?

Neem contact op met Peter van Noort (info@dantumadiel.frl).