Aansprakelijkheid bij schade

Algemeen

Hebt u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar aan de gemeente?

Goed om te weten

Wanneer kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

Dat kan als u het de gemeente kunt verwijten dat u schade hebt geleden. Om goed te kunnen beoordelen of de gemeente inderdaad aansprakelijk is overlegt u in elk geval: 

  • Een uitgebreide beschrijving van wat er is gebeurd waardoor u schade hebt geleden
  • Bewijsmateriaal van de schade
  • Een of meerdere getuigenverklaringen

Wanneer kan de gemeente u aansprakelijk stellen?

Dat kan als u eigendommen van de gemeente hebt beschadigd of vernield.

Schade melden

U kunt de gemeente dan aansprakelijk stellen. Dit kan digitaal maar kunt/wilt u niet digitaal aanvragen bel dan met telefoonnummer (0511) 71 70 00 of mail verzekeringen@dantumadiel.frl. U ontvangt van ons een aangifteformulier.
 

Online melden

U kunt de schade melden via onderstaande knop. U krijgt dan een formulier toegestuurd.

Schade melden