Klachten

Algemeen

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

Goed om te weten

Klacht indienen

Dien de klacht online in met uw DigiD.

Een klacht over de openbare ruimte

Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom die over de straat ligt? Deze klachten meldt u bij de gemeente.

Een klacht over een besluit

Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Kijk bij Bezwaar en beroep.