Persoonsgegevens

Algemeen

Het inzagerecht in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bedoeld om de gemeente te kunnen controleren of die uw persoonsgegevens gebruikt. En zo ja, of dit volgens de wet gebeurt.

Goed om te weten

U kunt dit formulier gebruiken als u:

  • wilt controleren of de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt, en zo ja, of dit op de juiste manier gebeurt;
  • bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • een correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens wil aanvragen;
  • wil vragen uw persoonsgegevens tijdelijk niet te laten gebruiken.

Om u goed te kunnen helpen, vragen we u om zo specifiek mogelijk aan te geven in welke persoonsgegevens u inzage wenst, en om zo duidelijk mogelijk te omschrijven op welke wijze u contact heeft (gehad) met de gemeente. Dit kan een bepaald onderwerp zijn, of in een specifieke situatie.

U heeft uw DigiD-inloggegevens nodig om het formulier in te vullen. 

Hoe lang duurt het?

Als wij een verzoek van u krijgen, geven we u zo snel mogelijk – maar in ieder geval binnen een maand – antwoord. We laten u dan weten of, en hoe we aan uw verzoek voldoen. Als we de termijn moeten verlengen dan laten we het u ook binnen een maand weten.

Kosten

Een AVG-verzoek is gratis. Maar bij een omvangrijk verzoek kan de gemeente u kosten in rekening brengen.