Aansprakelijkheid bij schade

Hebt u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar aan de gemeente? U kunt de gemeente dan aansprakelijk stellen. Dit kan digitaal maar kunt/wilt u niet digitaal aanvragen bel dan met telefoonnummer (0519) 29 88 88 of mail verzekeringen@noardeast-fryslan.nl . U ontvangt van ons een schade-aangifteformulier.

Goed om te weten

Wanneer kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

Dat kan als u het de gemeente kunt verwijten dat u schade hebt geleden. Om goed te kunnen beoordelen of de gemeente inderdaad aansprakelijk is overlegt u in elk geval: 

  • Een uitgebreide beschrijving van wat er is gebeurd waardoor u schade hebt geleden
  • Bewijsmateriaal van de schade
  • Een of meerdere getuigenverklaringen

Wanneer kan de gemeente u aansprakelijk stellen?

Dat kan als u eigendommen van de gemeente hebt beschadigd of vernield.