Adviescommissie bezwaarschriften Dantumadiel

Agenda hoorzitting adviescommissie voor de bezwaarschriften, Algemene Kamer

Datum

7 juli 2021

Locatie

Digitaal

Aanwezige leden

Dhr. H. Schukking

Dhr. M. Hoekstra

Mevr. A. Mentink

Secretaris

Dhr. S. Bergsma / mevr. A. Bosma

Agendapunten gemeente Dantumadiel

15.15 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit van 13 april, over een handhavingsverzoek, Trekwei 2 te Sibrandahûs.

16.00 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit van 13 april, over tegemoetkoming planschade, Trekwei 1 te Sibrandahús.