U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Adviescommissie bezwaarschriften Dantumadiel

Agenda hoorzitting adviescommissie voor de bezwaarschriften, Algemene Kamer

Datum

12 mei 2021

Locatie

Digitaal

Aanwezige leden

Dhr. J. Schukking

Dhr. H. Brink

Mevr. A. Mentink

Secretaris

Dhr. S. Bergsma / mevr. A. Bosma

Agendapunten gemeente Dantumadiel

15.15 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit van 1 maart over het weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen en herplanten van elzen, het dempen en verbreden van sloten en het aanleggen van een dam op het perceel Trekwei 10 te Damwâld.

16.00 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit van 7 januari, over het weigeren van een omgevingsvergunning voor een erfafscheiding op het perceel Dr. Albert Plesmanloane 31 te Feanwâlden.