Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Adviescommissie bezwaarschriften Dantumadiel

Agenda hoorzitting adviescommissie voor de bezwaarschriften, Algemene Kamer

Datum donderdag 30 juni  2020
Locatie gemeentehuis Dokkum, Suupmarkt 2 
Aanwezige leden

Mevr. J. Wiersma
Mevr. A. Mentink
Dhr. H. Brink

Secretaris Dhr. S. Bergsma

Agendapunten Dantumadiel

15.15 uur

Bezwaarschrift inzake programma 2020 onderwijshuisvesting

17.15 uur

Bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning wijziging bestemmingsplan voor het perceel Haadwei 6 te Damwâld.