Adviescommissie bezwaarschriften Dantumadiel

Agenda hoorzitting adviescommissie voor de bezwaarschriften, Algemene Kamer

Datum donderdag 6 februari 2020
Locatie gemeentehuis Dokkum, Suupmarkt 2
Aanwezige leden

dhr. H. Schukking
dhr. M. Hoekstra
dhr. J. van der Werff

Secretaris dhr. S. Bergsma

Agendapunten Dantumadiel

15.15 uur

Bezwaarschrift tegen het wijzigingsbesluit van 28 oktober 2019, tot handhaving in zake het perceel Van Sytzamawei 35 te Driezum.
16.15 uur Bezwaarschrift tegen het besluit 22 oktober 2019, een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsloods met een bedrijfswoning op het perceel De Reidflechter 3 te De Westereen.