Adviescommissie bezwaarschriften Dantumadiel

Agenda hoorzitting adviescommissie voor de bezwaarschriften, Algemene Kamer

Datum donderdag 26 september 2019
Locatie gemeentehuis Dokkum, Suupmarkt 2
Aanwezige leden

dhr. H. Schukking
dhr. M. Hoekstra
dhr. H. Brink

Secretaris mevr. H. Pel, dhr. S. Bergsma

Agendapunten Dantumadiel

16.00 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 18-07-2019, inzake omgevingsvergunning voor het verlengen van de bestaande bedrijfsloodsen op het perceel Achterwei 13 te Driezum.