Asbest verwijderen

Zoals u weet is asbest gevaarlijk als de asbestvezels vrij komen. Wanneer de vezels worden ingeademd kunnen deze na verloop van tijd tot ernstige ziektes leiden (bijv. longkanker). Het bewerken (zagen, boren, breken etc) van asbest is daarom niet toegestaan. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken, verwerken en voor handen te hebben. Zit asbest in een gebouw dan mag het wel blijven zitten, zolang er maar geen vezels vrijkomen. Het verwijderen van asbest is natuurlijk ook toegestaan. Daar horen regels bij om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vezels vrij kunnen komen. De hoofdregel is dat je asbest alleen mag verwijderen nadat je een sloopmelding hebt gedaan, en daar een positieve reactie van ons op hebt gekregen.

Goed om te weten

Herkennen van asbest

Maar hoe weet je of het asbest is? Om het absoluut zeker te weten is niet eenvoudig. Toch weten we vaak wel redelijk zeker dat bijv. golfplaten op daken ‘verdacht’ zijn. Op de Asbestwegwijzer vindt u wanneer een materiaal asbesthoudend kan zijn. Stelregel is als je het niet zeker weet dan is het materiaal ‘verdacht’ en moet je het als asbest behandelen. Het is dus asbest tot het tegendeel is bewezen!

Asbest branden

Asbestbranden is eigenlijk een foute naam, asbest brandt niet. Maar door een brand ontstaat een gebied met besmetting door asbestvezels. Wij willen in de toekomst bij dergelijke branden u (beter) informeren. Hoe we dat gaan doen daar komen we in een vervolgpublicatie op terug.

Zwerfasbest

Asbest is een materiaal waar we voorzichtig mee moeten zijn. Het zwerfasbest vinden wij daarom een echt probleem. Wij letten daar extra op. Treffen we zwerfasbest aan dan komen we  onmiddellijk in actie. Het belangrijkste is dat het ‘besmettingsgevaar’ wordt weggehaald. Pas daarna gaan we onderzoeken hoe dit asbest er komt en of we mogelijk kosten kunnen verhalen.

Asbest verbod daken

De overheid wil dat in 2024 alle asbestdaken verboden zijn. Over dit verbod is al het nodige te doen. Op dit moment is dit verbod nog niet van kracht. Wij houden u op de hoogte.

Sloopmelding

Als u asbest wilt (laten) verwijderen, dan mag dat pas nadat er een zogenaamde sloopmelding is gedaan, en u daar een positieve reactie van ons op heeft gekregen.  Of de termijn is verlopen (zie verderop). De regel is dat een asbestverwijderingsbedrijf dit moet doen. Zij regelen de sloopmelding dan ook meestal. Daarvoor is een landelijke site: www.omgevingsloket.nl.

Op deze regel is een uitzondering. U mag als particulier zelf maar beperkt (eenmalig tot 35 m² per perceel) asbest verwijderen. Ook dan moet u nog wel eerst een sloopmelding doen. Dat kan ook via: www.omgevingsloket.nl, maar dat blijkt nogal lastig te zijn. Wij hebben daarom zelf een formulier gemaakt waarmee u de sloopmelding kunt doen. In dit formulier staat precies het hoe, wat en waarom.

Is uw melding akkoord? Dan sturen wij u een Bewijs van Ontvangst. In die brief leest u ook de voorwaarden waaraan u (of het asbestverwijderingsbedrijf) zich moet houden. U leest daar ook hoe, waar en wanneer u het asbest kunt inleveren.

Is uw melding niet akkoord? Dan krijgt u hiervan bericht en leggen we uit wat u moet doen. Soms een aanvulling soms een nieuwe melding.

Start en einde werkzaamheden melden

U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren wanneer u begint met het asbest verwijderen. U meldt uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Deze meldingen doet u bij voorkeur per mail (info@noardeast-fryslan.nl onder vermelding van het zaaknummer van de sloopmelding of het adres). U kunt ook altijd telefonisch contact opnemen met de gemeente.

Gegevens bij de melding

  • Naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • Naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • Adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • De data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • Hoe u gaat slopen
  • Gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
  • Een slooptekening waar op is aangegeven wat en waar u sloopt

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • Meer dan 35 m² asbesthoudend materiaal verwijdert
  • Asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf (zie Ascert).

Asbest verwijderen

Zelf asbest verwijderen

Als u het Bewijs van Ontvangst heeft gekregen mag u direct beginnen. Heeft u na 5 werkdagen geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente.

Asbest laten verwijderen

Als u het Bewijs van Ontvangst heeft gekregen mag u direct beginnen. Heeft u na 4 weken geen brief ontvangen? Dan kunt u beginnen met de sloop. Hebt u eerder bericht gekregen dat uw melding niet akkoord is? Dan mag u natuurlijk niet beginnen. U moet doen wat in die brief staat.

Aanvullende informatie

InfoMil

www.infomil.nl (asbest herkennen, asbestverbod, algemene info).

Asbestwegwijzer

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.