Asbest verwijderen

Algemeen

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid als de asbestvezels vrij komen. Wanneer de vezels worden ingeademd, dan kunnen deze na verloop van tijd tot ernstige ziektes leiden, zoals longkanker. Het is verboden om asbest te gebruiken, te verwerken en voor handen te hebben. Zit asbest in een gebouw, dan mag het wel blijven zitten. Zolang er maar geen vezels vrijkomen. Het verwijderen van asbest is wel toegestaan. Maar daar horen regels bij om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vezels vrij kunnen komen. De hoofdregel is dat u asbest alleen mag verwijderen nadat u een sloopmelding bij de gemeente heeft gedaan. De gemeente moet daar eerst een positieve reactie op geven.

Herkennen van asbest

Maar hoe weet je of iets asbest is? Om dat helemaal zeker te weten is niet eenvoudig. Toch weten we wel dat bijvoorbeeld golfplaten op daken ‘verdacht’ zijn. Stelregel is als u niet zeker weet dat het materiaal ‘verdacht’ is, dat u het dan wel als asbest moet behandelen. Het is dus asbest tot het tegendeel is bewezen! Op de Asbestwegwijzer vindt u wanneer een materiaal asbesthoudend kan zijn

Zwerfasbest

Dat is asbest dat in de omgeving terecht is gekomen. Soms komt het vrij door asbestbranden. Asbestbranden is eigenlijk een foute naam, asbest brandt niet. Maar door een brand ontstaat een gebied met besmetting door asbestvezels. Het komt helaas ook voor dat mensen asbestafval weggooien.

Door de gevaren voor de gezondheid van mensen vindt de gemeente dit zwerfasbest een echt probleem. De gemeente let daar extra op. Als de gemeente zwerfasbest aantreft, dan komen we onmiddellijk in actie. Het belangrijkste is dat het ‘besmettingsgevaar’ wordt weggehaald. Pas daarna gaan we onderzoeken hoe dit asbest er is gekomen en of de gemeente de kosten van het schoonmaken misschien kan verhalen

Asbestverbod daken

De overheid wil dat in 2024 alle asbestdaken verboden zijn. Over dit verbod is al het nodige te doen. Op dit moment is dit verbod nog niet van kracht. Wij houden u op de hoogte. 

Asbest verwijderen

Als u asbest wilt (laten) verwijderen, dan mag dat pas nadat er een zogenaamde sloopmelding is gedaan. De gemeente beoordeelt of de melding juist en compleet is. Zodra u daar een positieve reactie van de gemeente heeft ontvangen, dan mag u beginnen met het weghalen en gecontroleerd afvoeren. 

De gemeente moet zich wel aan termijnen houden. Zodra de termijn van behandelen is verlopen, dan mag u beginnen (zie verderop). 

Asbestverwijderingsbedrijf of zelf?

Asbestverwijderingsbedrijf

Moet u veel asbest verwijderen? In ieder geval meer dan 35 kubieke meter? Dan moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. U mag zoveel asbest niet zelf gaan weghalen. 

Zoekt u een asbestverwijderingsbedrijf. Kijk dan op deze landelijke site:  Ascert.  Kijkt u bij "asbestverwijderingsbedrijf".

Dit bedrijf regelt ook alle zaken voor u. Zoals het doen van de sloopmelding. Voor deze grotere asbest verwijderingen heeft de gemeente 4 weken om de sloopmelding te beoordelen en om met een reactie te komen.

Zelf asbest verwijderen

U mag zelf als particulier ook een beperkte hoeveelheid asbest verwijderen. Dat is eenmalig tot 35 m² per perceel. Ook dan moet u nog wel eerst een sloopmelding doen. Dat kan ook via het  Omgevingsloket

Maar dat kan nogal lastig zijn. Wij hebben daarom een formulier gemaakt waarmee u de sloopmelding kunt doen. In dit formulier staat precies het hoe, wat en waarom. Dit formulier staat onderaan deze pagina.

De gemeente heeft 5 werkdagen om te reageren op deze "kleine" sloopmelding.

Bewijs van ontvangst

Is uw melding akkoord? Dan sturen wij u een Bewijs van Ontvangst. In die brief leest u ook de voorwaarden waaraan u (of het asbestverwijderingsbedrijf) zich moet houden. U leest daar ook hoe, waar en wanneer u het asbest kunt inleveren. 

Is uw melding niet akkoord? Dan krijgt u hiervan bericht en leggen we uit wat u moet doen. Soms is een aanvulling genoeg of soms moet er een nieuwe melding worden gedaan. 

Wanneer beginnen met verwijderen?

Asbest laten verwijderen 

Als u het Bewijs van ontvangst heeft gekregen mag u direct beginnen. Heeft u na 4 weken geen brief ontvangen? Dan kunt u beginnen met de sloop. Hebt u eerder bericht gekregen dat uw melding niet akkoord is? Dan mag u natuurlijk niet beginnen. U moet doen wat in die brief staat. 

Zelf asbest verwijderen 

Als u het Bewijs van ontvangst heeft gekregen mag u direct beginnen. Heeft u na 5 werkdagen geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente. 

Start en einde werkzaamheden melden

U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren wanneer u begint met het asbest verwijderen. En u meldt uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden. 

Deze meldingen doet u bij voorkeur per mail (info@dantumadiel.frl ) onder vermelding van het zaaknummer van de sloopmelding of het adres). U kunt ook altijd telefonisch contact opnemen met de gemeente. 

Gegevens bij de melding 

 • Naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat 
 • Naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden 
 • Adres, kadastraal nummer en soort gebouw 
 • De data en tijdstippen waarop u gaat slopen 
 • Hoe u gaat slopen 
 • Gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren 
 • Een slooptekening waar op is aangegeven wat en waar u sloopt 
 • De sloopmelding 

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u: 

 • Meer dan 35 m² asbesthoudend materiaal verwijdert 
 • Asbest wilt verwijderen uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994 

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf (zie Ascert). 

Informatie

 • www.infomil.nl (asbest herkennen, asbestverbod, algemene info). 
 • Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten.
 •  Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u de site van Ascert.