Automatische incasso

Algemeen

U kunt uw diverse aanslagen gemeentelijke heffingen, zoals o.a. de onroerende zaakbelasting en rioolheffing, in tien gelijke maandelijkse termijnen betalen.

Goed om te weten

  • Er zijn geen extra kosten voor de automatische incasso
  • U kunt online met uw DigiD de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen
  • Automatische incasso houdt in dat u de gemeente machtigt, de verschuldigde bedragen inzake de gemeentelijke belastingen, automatisch van uw bankrekening af te schrijven ten gunste van de gemeente
  • De afschrijving start één maand nadat u de aanslag ontvangt. De volgende negen afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over tijdige betaling. Het enige waar u op moet letten is dat er voldoende saldo op de rekening is
  • Als u een machtiging afgeeft blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd
  • U kunt elke automatische afschrijving ongedaan maken
  • U kunt de machtiging altijd zonder opgaaf van redenen intrekken. De automatische incasso stopt dan direct
  • Wanneer er een herinnering voor de aanslag is verzonden, dan gelden er nog 5-maandelijkse termijnen. Wanneer er een aanmaning is verzonden, dan gelden er nog 3- maandelijkse termijnen. Wanneer er een dwangbevel is verzonden, dan kunt u voor die aanslag geen automatische incasso meer aanvragen. Regel de automatische incasso dan ook het liefst zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag.