Bedrijvencontactfunctionaris

Eerste aanspreekpunt voor ondernemers

De bedrijvencontactfunctionaris ondersteunt en adviseert ondernemers bij allerlei zaken.

Ondernemer of ZZP-er

Ben je ondernemer of ZZP-er en heb je vragen? Denk hierbij aan: bedrijventerreinen, vergunningen, beschikbaarheid van grond, locatiekeuze, subsidies etc.

De bedrijvencontactfunctionaris:

  • Helpt je graag verder
  • Is gesprekspartner voor ondernemers
  • Speelt een verbindende en bemiddelende rol tussen bedrijven en de ambtelijke organisatie
  • Komt alleen of met (een) bestuurder(s) op bedrijfsbezoek
  • Signaleert behoeften en kansen van en voor ondernemers
  • Signaleert problemen van ondernemers in relatie tot de gemeente
  • Informeert over gemeentelijke zaken
  • Onderhoudt contacten met ondernemersverenigingen en andere belangenorganisaties rondom ondernemers
  • Streeft naar een bevredigend resultaat voor alle partijen voor de lange termijn