Besluit Woo-verzoek staalslakken

Het betreft het besluit van 16 maart 2023 op een verzoek om informatie over meldingen bij het meldpunt Bodemkwaliteit inzake staalslakken.