Betalingsregeling

Goed om te weten

Betaaltermijnen

De aanslag gemeentelijke belastingen dient conform de op de aanslag vermelde vervaldata betaald te worden.

Indien u geen automatische incasso heeft, dan dient de aanslag in twee termijnen betaald te worden, waarbij de eerste termijn, één maand na aanslagdatum is en de tweede en laatste termijn, drie maanden na aanslagdatum is.

Indien u wel automatische incasso heeft, dan is een betalingsregeling vaak niet nodig, omdat de aanslag dan al in tien maandelijkse termijnen geïncasseerd wordt.

Waarvoor kunt u een betalingsregeling aanvragen?

Uitsluitend voor de aanslag gemeentelijke belastingen, bieden wij u de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen.

Voor legesnota’s (vergunningen), toeristenbelasting, huren, pachten, etc. is geen uitstel van betaling mogelijk.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een betalingsregeling?

  • Wanneer een eerdere betalingsregeling (ongeacht welke aanslag) niet strikt nagekomen is en deze vordering nog niet (volledig) betaald is, dan zal een nieuw verzoek om een betalingsregeling altijd afgewezen worden.
  • Wanneer er een dwangbevel betekend is, dan kunnen wij u voor deze aanslag geen betalingsregeling meer aanbieden, u kunt dan wel een betalingsregeling treffen met onze deurwaarder.

Is er sprake van een structurele schuldenpositie?

Soms is het uitkomen met uw inkomen een probleem. Heeft er bijvoorbeeld een wijziging in uw inkomstensituatie plaatsgevonden waardoor u het overzicht tussen inkomsten en uitgaven kwijt bent geraakt? Heeft u schulden waarvoor u zelf geen oplossing meer weet of wilt u advies over het zelf verzorgen van betalingen? Hoe eerder u contact opneemt, hoe beter we u kunnen helpen om erger te voorkomen.

Automatische incasso

Mocht u in de situatie zijn, waarbij het niet lukt om de aanslag gemeentelijke belastingen tijdig te betalen, dan is het zaak om zo snel mogelijk in actie te komen. U kunt de keuze maken om de aanslag middels automatische incasso door ons te laten incasseren, op die manier kunt u gebruik maken van 10 maandelijkse termijnen, mits u dit op tijd aanvraagt. Hoe later u de machtiging automatische incasso indient des te minder termijnen er voor het lopende belastingjaar overblijven. Uitgangspunt is, dat de incasso termijnen maximaal kunnen lopen tot één jaar na aanslagdatum. Wanneer er een herinnering voor de aanslag is verzonden, dan gelden er nog 5-maandelijkse termijnen. Wanneer er een aanmaning is verzonden, dan gelden er nog 3- maandelijkse termijnen. Wanneer er een dwangbevel is verzonden, dan kunt u voor die aanslag geen automatische incasso meer aanvragen. Regel de automatische incasso dan ook het liefst zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag.

Omdat de machtiging automatische incasso een doorlopende machtiging is, zal deze ook voor de volgende jaren toegepast worden en hebt u er geen omkijken meer na.

Betalingsregeling (zonder automatische incasso)

Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso en een betalingsregeling aanvragen, dan vragen wij u om het formulier “verzoek betalingsregeling” in te vullen en de gevraagde bewijsstukken bij te voegen. U kunt uitsluitend middels dit formulier een betalingsregeling aanvragen. Een papieren formulier kan u op (telefonisch) verzoek toegezonden worden.

Nadat wij uw verzoek om een betalingsregeling ontvangen hebben, ontvangt u een ontvangstbevestiging, wij zullen u zo snel mogelijk daarna, schriftelijk laten weten of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling en hoe deze betalingsregeling eruit ziet.