Bewijs van Nederlanderschap Dantumadiel

Wilt u voor een bepaald beroep in aanmerking komen? Dan hebt u soms een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Staat u bij ons ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan. U maakt hiervoor een afspraak.

Goed om te weten

Om een bewijs van Nederlanderschap te krijgen:

 • Hebt u de Nederlandse nationaliteit
 • Bent u ingeschreven in de gemeente Dantumadiel
 • Bent u niet meer ingeschreven in Nederland, maar was Dantumadiel uw laatste woonplaats voor vertrek

U kunt het bewijs van Nederlanderschap ook per post aanvragen. Stuur een brief voor de gemeente Dantumadiel naar:

Gemeente Dantumadiel
Postbus 13
9290 AA Kollum

Stuur een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee en de reden van uw aanvraag. Dan sturen wij het bewijs van Nederlanderschap naar u toe.

Iemand anders machtigen

Maak een schriftelijke machtiging met de volgende informatie:

 • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
 • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn)
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente samen met:

 • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • zijn of haar eigen legitimatiebewijs

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Machtigt u iemand? Dan neemt de gemachtigde persoon uw schriftelijke machtiging mee en zijn of haar eigen legitimatiebewijs

Kosten

Soort verklaring Kosten
Bewijs van Nederlanderschap € 12,05