Centraal tellen

De gemeente Dantumadiel gaat op 7 juni 2024 de stemmen centraal tellen voor de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.

Op de avond van de verkiezingen tellen we na 21.00 uur de stemmen per lijst. Op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 9:00 uur tellen we de stemmen per kandidaat. Dit vindt plaats in “De Kruisweg Damwoude”, Haadwei 42, Damwâld. Het tellen van de stemmen is openbaar. 

De uitslag van de verkiezingen maakt het gemeentelijk stembureau bekend op maandag 10 juni 2024. Ook zetten we de uitslag op de gemeentelijke website.


Burgemeester en wethouders van Dantumadiel