Dag tegen Ouderenmishandeling

Naar schatting zijn er jaarlijks 200.000 thuiswonende ouderen in Nederland het slachtoffer van ouderenmishandeling. Verreweg het grootste deel, zo’n 100.000 ouderen, heeft te maken met financieel misbruik. Daarom wordt er op zaterdag 15 juni aandacht gevraagd voor dit thema met de Dag tegen Ouderenmishandeling. Ook in de verschillende Friese gemeenten waar de bevolking snel vergrijst.

Wat is financieel misbruik?

Hierbij gebruikt een vertrouwd persoon, zoals een familielid of verzorger, bijvoorbeeld de financiële middelen van de oudere voor eigen aankopen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer.   

Wat kunt u doen?

Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Uit schaamte, angst of loyaliteit naar de pleger toe praten slachtoffers vaak niet over hun problemen. Maakt u zich zorgen om iemand of vermoedt u ouderenmishandeling? Neem dan gratis contact op met Veilig Thuis via (0800) 20 00 of ga naar: www.veiligthuisfriesland.nl.

Ook kunt u voor hulp en ondersteuning contact opnemen met het Gebiedsteam van de gemeente via telefoonnummer (0511) 71 70 00 of via de mail: gebiedsteam@dantumadiel.frl