Dantumadiel sluit 2023 financieel positief af

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel heeft de jaarrekening 2023 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze jaarrekening is het totale financiële overzicht van de gemeente en laat zien dat Dantumadiel het jaar 2023 afsluit met een positief saldo van € 3,9 miljoen. Daarnaast is de algemene reserve, de buffer voor financiële tegenvallers, toegenomen tot € 12,8 miljoen. 

Met deze cijfers zet de gemeente een mooie volgende stap om een financieel gezonde gemeente te zijn en te blijven. Een belangrijk fundament om op lange termijn plannen te kunnen ontwikkelen en te realiseren. 

Financieel resultaat

Het positieve resultaat is behaald door een aantal grote (incidentele) meevallers. Denk hierbij aan participatiebudget, grondbedrijf, overheidsgelden voor opvang van Oekraïners en de algemene uitkering. Enerzijds zijn dit meevallers vanuit Rijksbeleid en anderzijds is dit het gevolg van het kostenbewustzijn binnen onze organisatie.