De stem van Feanwâlden

Na de informatiebijeenkomst op 31 januari 2022 kon je in de maand februari al jouw ideeën voor Feanwâlden delen via de ideeënbus bij de Plus Supermarkt en de mail. De ideeën zijn geanonimiseerd. 

We hebben een platform gelanceerd waarop je kunt reageren op voorstellen van anderen en uiteindelijk op een aantal plannen kunt stemmen. 

Meld je aan voor het platform en denk mee! 

Dit project van Feanwâlden is het eerste project dat gebruik maakt van het platform Stem van Dantumadiel. 

Stem van Dantumadiel is een online platform waar je actief kunt bijdragen aan het verbeteren van onze gemeente. Op Stem van Dantumadiel kunt u eigen ideeën of plannen delen. Ook kunt u er meepraten en meebeslissen over plannen van andere bewoners en projecten van de gemeente. Het gaat om plannen die goed zijn voor de bewoners en uw buurt of dorp mooier, schoner, duurzamer of veiliger maken.

Meld je binnen drie minuten aan en deel jouw ideeën en mening