Dorpencoördinator

De dorpencoördinator

  • Helpt u graag verder
  • Speelt een verbindende en bemiddelende rol tussen de mienskip, college van BenW en de ambtelijke organisatie
  • Signaleert behoeften en kansen voor de mienskip
  • Signaleert problemen met het dorpsbelang
  • Informeert over gemeentelijke zaken
  • Onderhoudt contacten met dorpsbelangen en DOM’s (dorpsontwikkelingsmaatschappijen)
  • Stimuleert initiatieven in het kader van leefbaarheid en burgerparticipatie
Maaike

Maaike de Boer

E-mail 
m.deboer@dantumadiel.frl 
Telefoonnummer
(06) 343 815 98

Profiel bekijken van Maaike de Boer