Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Dorpencoördinator

De dorpencoördinator

  • Helpt u graag verder
  • Speelt een verbindende en bemiddelende rol tussen de mienskip, college van BenW en de ambtelijke organisatie
  • Signaleert behoeften en kansen voor de mienskip
  • Signaleert problemen met het dorpsbelang
  • Informeert over gemeentelijke zaken
  • Onderhoudt contacten met dorpsbelangen en DOM’s (dorpsontwikkelingsmaatschappijen)
  • Stimuleert initiatieven in het kader van leefbaarheid en burgerparticipatie