Duurzame energie in Dantumadiel

Hoe kunnen we meer duurzame energie opwekken én ons prachtige landschap en natuur behouden? Hoe zorgen we ervoor dat onze woningen energieneutraal worden?

Het klimaat verandert wereldwijd, ook in Nederland. Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te voorkomen, moeten we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Ook in Dantumadiel werken we hard aan de energietransitie.

Zo zijn we in Fryslân verenigd in de Regionale Energiestrategie (RES) om te bepalen hoeveel zonne- en windenergie we willen opwekken. Ook werkt Dantumadiel in de Transitievisie Warmte (TVW) aan het aardgasvrij maken van gebouwen.

16 september Bewonersavond Aardgasvrij wonen in onze gemeente

In 2050 moeten we duurzame energie gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Hoe doen we dat in Dantumadiel? Die vraag staat centraal tijdens de digitale bewonersavond op donderdag 16  september om 19.30 uur. We horen graag hoe u denkt over aardgasvrij wonen. Ook presenteren we wat mogelijkheden zijn om in de toekomst aardgasvrij te wonen. En wat u nu zelf al kunt doen. Doet u mee?

Duurzame energie in Dantumadiel

Om aardgasvrij te wonen en te werken, maakt elke gemeente een plan. De Transitievisie Warmte. Hierin staat welke andere oplossingen er zijn voor aardgas in onze gemeente. En met welke dorpen of wijken we als eerste aan de slag gaan. Afgelopen jaar is samen met o.a. energiecoöperaties, dorpsbelangen, netbeheerders en woningcorporaties veel informatie verzameld. Deze informatie is meegenomen in de eerste versie van het plan.

We horen graag uw mening!

Tijdens de bewonersavond delen we de eerste resultaten van het plan. Uw mening is belangrijk voor de aanpak in uw gemeente. Daarom horen wij graag wat u van de aanpak vindt. Tips zijn welkom!

De avond start op 19.30 uur en vindt digitaal plaats. U kunt vanaf uw eigen plek meedoen.

Hoe kunt u aanmelden?

U kunt zich aanmelden via energie@dantumadiel.frl. Na uw aanmelding, krijgt u meer informatie over hoe u kunt meedoen. Ook vragen die u nu al heeft, zijn van harte welkom!