Echtscheiding melden

Algemeen

Wilt u uw huwelijk beëindigen? Dan kunt u dit laten ontbinden door een echtscheiding. Meestal regelt uw advocaat dit voor u. De echtscheiding moet binnen 6 maanden na de uitspraak worden doorgegeven aan de gemeente waar u trouwde. Na de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand is uw echtscheiding pas definitief.

Goed om te weten

  • U kunt uw huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding. Daar hebt u een advocaat voor nodig
  • Uw advocaat dient uw verzoek in bij de rechtbank. Deze procedure kunt u zelf of samen met uw partner opstarten
  • De rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak staat op een officiële beschikking
  • Deze beschikking wordt ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u trouwde. Dit inschrijven is gratis. Daarna is uw echtscheiding definitief

Binnen 6 maanden moet de uitspraak van de rechter ingeschreven zijn bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u trouwde. Meestal regelt uw advocaat dit voor u. Gebeurt dit niet binnen die termijn? Dan geldt de uitspraak niet meer.