Eenmalige subsidie aanvragen

Algemeen

Organiseert u een eenmalige activiteit of project voor mensen uit uw dorp, wijk of de hele gemeente? En is er niet genoeg geld om die activiteit te bekostigen? Dan kunt u subsidie bij de gemeente aanvragen.

Goed om te weten

De gemeente Dantumadiel kent diverse subsidieregelingen voor het organiseren van een eenmalige activiteit of project op het gebied van kunst en cultuur, leefbaarheid, recreatie en toerisme en sport.

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de activiteit is eenmalig;
  • de activiteit is openbaar toegankelijk;
  • en de activiteit richt zich op inwoners van de gemeente Dantumadiel.

Wie kan subsidie aanvragen?

Stichtingen, verenigingen en andere organisaties. In sommige gevallen kan ook een persoon of een groep personen subsidie aanvragen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet schriftelijk worden aangevraagd, minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie kunt u een mail sturen naar subsidiebureau@dantumadiel.frl of u belt ons op (0511) 71 70 00
U bereikt ons van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur. En op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur. We helpen u graag.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Onderdeel van iedere subsidieaanvraag zijn een omschrijving van de activiteit en een begroting. U kunt deze informatie vermelden op het aanvraagformulier, maar u kunt er ook voor kiezen om een of meerdere bijlagen aan de aanvraag toe te voegen.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2020 en eventuele aanvullende subsidieregels. Deze treft u hieronder aan. Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie aangevraagd kan worden, verplichtingen voor een subsidieontvanger en redenen waarom een aanvraag kan worden geweigerd. U ontvangt binnen acht weken na ontvangst bericht over uw aanvraag.