Erkennen kind vóór de geboorte

Algemeen

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. U maakt hiervoor een afspraak.

Goed om te weten

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

  • Krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn
  • Krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
  • Ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind
  • Heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Deze naamskeuze doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor persoonlijk de akte van erkenning van de ongeboren vrucht op het gemeentekantoor.

Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Ouderlijk gezag

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een geldig legitimatiebewijs mee
  • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neemt u een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de moeder mee

Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar het gemeentekantoor.

  • U legt samen een verklaring af bij de burgerlijke stand
  • Doet u dat niet? Dan krijgt het kind de naam van de moeder
  • Het tweede en volgende kinderen krijgen automatisch dezelfde naam als het eerste kind

Kosten

Het erkennen van een kind voor de geboorte kost niets