Evenementenvergunning

Vraag uw vergunning aan met de juiste documenten

Wij hebben evenementen ingedeeld in vier categorieën. De categorie geeft een indicatie van hoe risicovol het evenement ingeschat wordt. En wat er qua veiligheid ingezet moet worden. Daarbij gaat het om beveiliging en de hulpdiensten zoals politie of ambulancezorg.

0-Melding: 4-6 weken van te voren aanvragen

Organiseert u een klein evenement voor minder dan 150 personen? Dan hoeft u geen evenementenvergunning aan te vragen. Een melding maken is voldoende.

Vul hier het meldingsformulier in.

A evenement: 8 weken van te voren aanvragen

Is uw evenement een A-evenement?

Uw evenement valt binnen een A-categorie wanneer u een evenement (met meer dan 150 personen) organiseert met een relatief laag risico, een beperkte impact op de omgeving of verkeer heeft.

Denk daarbij aan een voorstelling, een braderie, een tentfeest (voor het dorp), circus, een meerdaags dorpsfeest (met optocht), kermis, ringrijderij, sportactiviteit zoals een wandel- of fietstocht.

Bijna alle evenementen in de gemeente vallen onder de A-categorie

Afhankelijk van het aantal bezoekers/deelnemers, impact omgeving en verkeer, kan de gemeente nog besluiten om het evenement over te zetten naar een B categorie. 

Evenementenvergunning aanvragen

Om een vergunning voor uw evenement (A) aan te vragen heeft u de onderstaande documenten nodig. Mail de ingevulde documenten naar kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl

1. Aanvraagformulier evenementenvergunning

2. Format Draaiboek eendaags evenement of
    Format Draaiboek meerdaags evenement

+ afhankelijk van het evenement (verplicht):

1. Plattegrond evenemententerrein (voorbeeld)

2. Plattegrond bouwsel, zoals een tent (voorbeeld)

3. Plattegrond van de route bijv. wandel/fietstocht*; inzet verkeersregelaars, afsluitingen weergeven (voorbeeld)

4. Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

5. Dorpsfeesten/optocht Versierde wagens

Tip: deze brief kunt u gebruiken om deelnemers aan de optocht van versierde wagens te informeren over de spelregels. De brief kan door de organisatie zelf aangepast worden.

6. Heeft u materiaal van de gemeente nodig? Vul dit formulier in en stuur het mee met de aanvraag. 

* Check hier alvast of er op de route ook werkzaamheden gepland staan.

B of C evenement: 12 tot 16 weken aanvraag indienen

Bij een B- of C-evenement is er een hoger risico

Bij een b- of c evenement is er een hoger risico. Hoe zwaarder de categorie, hoe intensiever de vergunningverlenings-procedure en de maatregelen en voorschriften die nodig zijn. Het gaat daarbij om grote festivals. 

Mocht u twijfelen of uw evenement een B of C evenement in de gemeente is?

Neem dan eerst contact op met de evenementencoördinator van de gemeente.

Evenementenvergunning aanvragen

Om een vergunning voor uw evenement (B of C)  aan te vragen heeft u de onderstaande documenten nodig. Mail de ingevulde documenten naar kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl

1. Aanvraagformulier evenementenvergunning

2. Format Draaiboek eendaags evenement of
    Format Draaiboek meerdaags evenement

3. Plattegrond evenemententerrein (voorbeeld)

4. Plattegrond bouwsel(s), zoals tent(en) (voorbeeld)

5. Plattegrond van de route bijv. wandel/fietstocht*; inzet verkeersregelaars, afsluitingen weergeven (voorbeeld)

6. Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

7. Verkeersplan (afsluitingen, inzet verkeersregelaars)

8. Beveiligingsplan (inzetplan)

9. EHBO (inzetplan)

* Check hier alvast of er op de route ook werkzaamheden gepland staan.

Kansspelen

Als de aanwijzing van de winnaar geschiedt door enige vorm van kansbepaling, is er sprake van een kansspel. Bij een loterij, trekking en een sweepstake is dat onder andere het geval. Een sweepstake is bijvoorbeeld een wedstrijd waar het winnende nummer van tevoren al bekend is en daarna onder de dop van een fles frisdrank is geplaatst. 


klik hier voor meer informatie

Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

Wilt u tijdens uw evenementen alcoholische dranken schenken? Dan heeft u een ontheffing nodig van de eisen van de Drank- en horecawet. 

Meer informatie en aanvragen