Gemeenteraad

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Dantumadiel bestaat uit 17 leden. In het raadsinformatiesysteem iBabs kunt u zien wie de raadsleden zijn en wat hun stemgedrag is. Lees meer op de volgende link.

Bijeenkomsten raad 

Alle openbare bijeenkomsten van de raad met bijbehorende documenten kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem (iBabs). De raadsvergaderingen en hoorzittingen zijn via livestreams te volgen. Lees meer op de volgende link.

Oude website bestuurlijke informatie

Hier vindt u de oude website met bestuurlijke informatie.  Op deze website kunt u alle openbare stukken, verslagen en opnames van raadvergaderingen tot 28 mei 2024 terugvinden.

Contactgegevens raadsgriffie

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de raadsgriffie.
Lees meer op de volgende link.

Een brief sturen

U kunt een brief sturen aan de gemeenteraad via griffy@dantumadiel.frl 
Deze brief komt op de openbare lijst van externe ingekomen stukken.

Iedereen kan deze stukken inzien in het raadsinformatiesysteem (iBabs). Om privacy-redenen wordt in principe alleen de naam en woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd, tenzij de brief van een organisatie of instelling komt. Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacyverklaring.

Meer informatie

Informatie over en van de gemeenteraad is opgenomen in het raadsinformatiesysteem iBabs. 
Lees meer op de volgende link.

Vertel het de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad.

Een brief sturen

U kunt een brief sturen aan de gemeenteraad via griffy@dantumadiel.frl

Nadat een brief bij de griffie binnenkomt, neemt de griffie contact met de briefschrijver op over de procedure. Of wordt een schriftelijke bevestiging van ontvangst verstuurd.

Deze brief komt op de openbare lijst van ingekomen stukken. Het presidium bepaalt wat er met de brieven gebeurt. Het presidium komt eens per maand bij elkaar.

Iedereen kan deze stukken inzien in het raadsinformatiesysteem (iBabs). Om privacy-redenen wordt in principe alleen de woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd, tenzij de brief van een organisatie of instelling komt. Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacyverklaring

Contact met een raadslid

U kunt rechtstreeks contact opnemen met een raadslid.

Van gezamenlijke Rekenkamercommissie Dantumadiel en Noardeast-Fryslân naar één Rekenkamer

Met ingang van 1 januari 2024 dient de gemeente, op grond van de Wet versterking decentrale rekenkamers,  een onafhankelijke rekenkamer te hebben.

De raden van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben besloten dat beide gemeenten een eigen Rekenkamer instelt per 1 januari 2024. Dit betekent dus een volledige ontvlechting op dit onderdeel.

Dit alles heeft geleid tot formele indiening van ontslag door alle drie de leden van de bestaande Rekenkamercommissie.  Na het ontslag van de leden is er tot einde van dit jaar geen bezetting van de Rekenkamercommissie. Er vinden daarom geen nieuwe onderzoeken meer plaats dit jaar.

Meer informatie

Meer informatie over het werk van de gezamenlijke rekenkamercommissie in de afgelopen periode vindt u hier.