Gemeenteraad

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Dantumadiel bestaat uit 17 leden. In het raadsinformatiesysteem iBabs kunt u zien wie de raadsleden zijn en wat hun stemgedrag is. Lees meer op de volgende link.

Bijeenkomsten raad 

Alle openbare bijeenkomsten van de raad met bijbehorende documenten kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem (iBabs). De raadsvergaderingen en hoorzittingen zijn via livestreams te volgen. Lees meer op de volgende link.

Contactgegevens raadsgriffie

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de raadsgriffie.
Lees meer op de volgende link.

Een brief sturen

U kunt een brief sturen aan de gemeenteraad via griffy@dantumadiel.frl 
Deze brief komt op de openbare lijst van externe ingekomen stukken.

Iedereen kan deze stukken inzien in het raadsinformatiesysteem (iBabs). Om privacy-redenen wordt in principe alleen de naam en woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd, tenzij de brief van een organisatie of instelling komt. Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacyverklaring.

Meer informatie

Informatie over en van de gemeenteraad is opgenomen in het raadsinformatiesysteem iBabs. 
Lees meer op de volgende link.

Vertel het de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad.

Een brief sturen

U kunt een brief sturen aan de gemeenteraad via griffy@dantumadiel.frl

Nadat een brief bij de griffie binnenkomt, neemt de griffie contact met de briefschrijver op over de procedure. Of wordt een schriftelijke bevestiging van ontvangst verstuurd.

Deze brief komt op de openbare lijst van ingekomen stukken. Het presidium bepaalt wat er met de brieven gebeurt. Het presidium komt eens per maand bij elkaar.

Iedereen kan deze stukken inzien in het raadsinformatiesysteem (iBabs). Om privacy-redenen wordt in principe alleen de woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd, tenzij de brief van een organisatie of instelling komt. Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacyverklaring

Contact met een raadslid

U kunt rechtstreeks contact opnemen met een raadslid.

Gezamenlijke rekenkamercommissie Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Vanaf 1 oktober 2020 is er een gezamenlijke rekenkamercommissie van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Dit is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het uitgevoerde beleid het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Daarmee ondersteunt de rekenkamercommissie beide gemeenteraden.

Op deze link vindt u meer over het werk van de rekenkamercommissie.

Wilt u weten wie de leden van de rekenkamercommissie zijn? Kijk dan op de volgende link.  

De rekenkamercommissie stelt suggesties voor mogelijk te onderzoeken onderwerpen op prijs. De suggesties kunt u sturen naar rekenkamercommissie@noardeast-fryslan.nl.