U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Gemeenteraad

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Dantumadiel bestaat uit 17 leden. In het raadsinformatiesysteem iBabs kunt u zien wie de raadsleden zijn en wat hun stemgedrag is.

Bijeenkomsten raad 

Alle openbare bijeenkomsten van de raad met bijbehorende documenten kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem (iBabs). De raadsvergaderingen en hoorzittingen zijn via livestreams te volgen.

Vertel het de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad.

Een brief sturen

U kunt een brief sturen aan de gemeenteraad via: griffy@dantumadiel.frl. Nadat een brief bij de griffie binnenkomt, neemt de griffie contact met de briefschrijver op over de procedure. Of wordt een schriftelijke bevestiging van ontvangst verstuurd. Deze brief komt op de openbare lijst van ingekomen stukken. Het presidium bepaalt wat er met de brieven gebeurt. Het presidium komt eens per maand bij elkaar. Iedereen kan deze stukken inzien in het raadsinformatiesysteem (iBabs). Om privacy-redenen wordt in principe alleen de woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd, tenzij de brief van een organisatie of instelling komt. Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacyverklaring.

Contact met een raadslid

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een raadslid.

Ingekomen stukken

Brieven gericht aan de gemeenteraad worden op de openbare lijst van ingekomen stukken geplaatst, nadat de afzender hiertoe toestemming heeft verleend.

Meer informatie

Informatie over en van de gemeenteraad is opgenomen in het raadsinformatiesysteem iBabs.

Contactgegevens raadsgriffie

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de raadsgriffie.