Gerben Wiersma

Gerben Wiersma(ChristenUnie) is wethouder van Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Soarch en Wolwêzen

 • Jeugdwet
 • Jongerenwerk
 • Welzijnswerk
 • Onderwijs
 • NME (Klyster)
 • Sport
 • Bibliotheken
 • Muziekschool

Wenjen en Omjouwing

 • Ruimtelijke ordening / Grondbedrijf
 • Bouwvergunningen
 • Wonen / bouwen
 • Gebouwen
 • Milieu
 • Afval
 • Regionale Energie Strategie / Warmtetransitie
 • Omgevingswet
 • Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM's)

Nevenfuncties

Voorzitter Kernteam Kennislab NOFonbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichtingonbezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0511) 71 70 00
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl