Gerben Wiersma

Gerben Wiersma

Wethouder Gerben Wiersma (ChristenUnie)
Wethouder Gerben Wiersma (ChristenUnie)

Gerben Wiersma (ChristenUnie) is wethouder van Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Mienskip

 • Sport

Soarch en Wolwezen

 • Jeugdwet
 • Jongerenwerk
 • Onderwijs (zorg, achterstanden, talentontwikkeling, leven lang Leren)

Wenjen en Omjouwing

 • Bouwvergunningen/ bouwplannen/ lege
 • Wonen/ bouwen
 • Gebouwen/ monumenten
 • Milieu
 • Duurzaamheid/ fossielvrije energie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulaire Economie en Biodiversiteit
 • Fairtrade
 • Afval
 • NME (Klyster)
 • Fumo¬†

Nevenfuncties

Voorzitter Kennislab NOF onbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd
Bestuurslid Gouden Driehoek NOF onbezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl