Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Gerben Wiersma

Gerben Wiersma

Gerben Wiersma
Gerben Wiersma

Gerben Wiersma(ChristenUnie) is wethouder van Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Ynwenner en Bestjoer

 • Toezicht

Mienskip

 • Sport

Soarch en Wolwêzen

 • Armoedebeleid
 • Jeugdwet
 • Jongerenwerk
 • Onderwijs (zorg, achterstanden, talentontwikkeling, leven lang Leren)

Wenjen en Omjouwing

 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwvergunningen/ bouwplannen/ leges
 • Wonen/ bouwen
 • Gebouwen/ monumenten
 • Milieu
 • Duurzaamheid/ fossielvrije energie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulaire Economie en Biodiversiteit
 • Fairtrade
 • Afval
 • NME (Klyster)
 • Fumo 

Nevenfuncties

Voorzitter Kernteam Kennislab NOF onbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl