U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Gezondheidsverklaring Dantumadiel

Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? In deze gevallen heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR of u haalt het formulier bij de gemeente vandaan.

De gezondheidsverklaring is een formulier. U vult een deel  zelf in. U stuurt de ingevulde verklaring naar het CBR. Het CBR toetst of een aanvulling door een arts noodzakelijk is. In dat geval hebt u een medische keuring nodig.

U hebt een medische keuring nodig als u:

  • 75 jaar of ouder bent én uw rijbewijs binnenkort verloopt
  • Een medische beperking hebt. U kunt bijvoorbeeld niet goed zien
  • Een rijbewijs voor een bus of vrachtwagen uitbreidt of aanvraagt

De gezondheidsverklaring is een jaar geldig. 

Gezondheidsverklaring rijbewijs C, D, CE en DE € 45,80
Gezondheidsverklaring rijbewijs B jonger dan 75 jaar  € 45,80
Gezondheidsverklaring rijbewijs B ouder dan 75 jaar  € 45,80

De prijzen wijzigen jaarlijks en de prijzen in de legesverordening zijn de juiste prijzen. 

U vraagt de gezondheidsverklaring direct online aan bij het CBR. Hiervoor hebt u uw DigiD met SMS of de DigiD App nodig. Ook kunt u het formulier aanvragen bij de gemeente.