Hekkelen

Bij hekkelen wordt de begroeiing (waterplanten) uit de sloten gehaald, zodat de watergangen vrij worden gehouden en overtollig water goed kan worden afgevoerd. Moet er bij u gehekkeld worden of moet er hekkel-afval opgehaald worden dan kunt u dit melden bij de gemeente. Dit kan online of neem contact op met de gemeente.

Goed om te weten

  • Het hekkelvuil wordt tijdelijk op de kant gelegd. Op basis van de Flora- en Faunawet moeten waterdieren de kans krijgen terug te keren naar het water. Bovendien dalen de afvoerkosten, omdat het hekkelvuil langer uitlekt en minder vocht bevat. De afvoerkosten worden per ton berekend
  • Hekkelen is verplicht voor sloten, die door Wetterskip Fryslân zijn aangewezen als zijnde "schouwsloot". Het hekkelen moet jaarlijks worden uitgevoerd voor 1 november. Dit wordt gecontroleerd door het Wetterskip
  • Daarnaast hekkelt de gemeente ook sloten, die geen schouwsloot zijn, maar die voor de gemeente wel een waterafvoerende functie hebben
  • Een sloot is vaak van 2 eigenaren. Elke eigenaar hekkelt zijn eigen stuk. Het midden van de sloot is meestal de scheiding
  • Agrariërs kunnen met het VALD een overeenkomst afsluiten om tegen een vergoeding de gemeentelijke helft te hekkelen