Informatie over de vergunningcheck van Omgevingsloket

Algemeen

In de regels van de verschillende overheden, zoals het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente is bepaald of en hoe u een activiteit mag uitvoeren. Of u daar eerst een vergunning voor moet hebben. Of dat u de activiteit alleen maar hoeft te melden. Vaak ook is er geen vergunning nodig als u voldoet aan de algemene voorschriften die zijn gesteld.

Om erachter te komen of u voor een activiteit of werkzaamheid een omgevingsvergunning of een andere vergunning nodig bent, kunt u een Vergunningcheck doen.

Die vindt u in het (nieuwe) landelijke, digitale Omgevingsloket.

Wat is het Omgevingsloket?

In het Omgevingsloket kunt u online checken of u voor het doen van een activiteit een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Dit omgevingsloket van de Omgevingswet vervangt de volgende loketten van vóór 2024:

 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Meldpunt bodemkwaliteit.


Waar kan ik het vinden?

Het Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl.

Wat kan ik daar vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vergunningcheck: het is mogelijk om met dit programma te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid.
   
 • Aanvragen: hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.
   
 • Regels op de kaart: hier ziet u welke regels er gelden in een gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
   
 • Maatregelen op maat: hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
   
 • Mijn Omgevingsloket: hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen,  meldingen en informatieplichten.

Vergunningcheck in het Omgevingsloket

Een van de onderdelen van het Omgevingsloket is de Vergunningcheck.

Hier kunt u controleren of u onder de Omgevingswet een activiteit of idee mag uitvoeren op een bepaalde locatie. Dit doet u door vragen te beantwoorden. De verschillende overheden maken deze vragen.

Aan het eind volgt het resultaat: is er een vergunning-, informatie- of meldingsplicht voor deze situatie? Of mag iu beginnen met de werkzaamheden zonder verdere afstemming met de overheid?

Zo werkt de Vergunningcheck

U logt in op de site van het Omgevingsloket 

1. Locatie kiezen

U begint met de Vergunningcheck door de locatie te kiezen waar u de werkzaamheden wilt doen. Zoeken kan op de volgende manieren:

 • adres
 • postcode en huisnummer
 • kadastraal nummer
 • coördinaten
 • een gebied tekenen op de kaart

2. Werkzaamheden kiezen

Is de locatie bekend? Dan kunt u de “werkzaamheden” opzoeken die u wilt gaan doen. Dit kan door een trefwoord in de zoekbalk in te voeren. Tijdens het typen toont het Omgevingsloket dan suggesties voor werkzaamheden. U kunt daarna een werkzaamheid kiezen en toevoegen aan de lijst 'Mijn werkzaamheden'.

U kunt ook meerdere werkzaamheden kiezen. Bijvoorbeeld als u zoekt op 'boom kappen' en 'oprit aanleggen'. Daarna kunnen ze beide werkzaamheden in één keer checken.

U kunt ook voor “extra werkzaamheden” kiezen. Dit zijn werkzaamheden die anderen vaak samen doen met de eerder gekozen werkzaamheid, net zoals in een webshop bij ‘Anderen kozen ook…’. Het is handig om uw ‘winkelmandje’ zo veel mogelijk te vullen. Dan heeft u na het doorlopen van de Vergunningcheck een zo volledig mogelijk beeld van wat u moet doen voor het uitvoeren van uw plannen.

Wij hebben voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden nog handige tips en trucs die u hierbij kunt gebruiken. Zie in de kolom hiernaast bij 

 • Instructie gebruik vergunningcheck: iets bouwen of verbouwen
 • Instructie gebruik vergunningcheck: iets slopen
 • Instructie gebruik vergunningcheck: een woning verduurzamen
 • Instructie gebruik vergunningcheck: een boom kappen

3. Vragen beantwoorden

U beantwoordt vervolgens de vragen die bij de gekozen werkzaamheden horen.

Het antwoord op de ene vraag bepaalt welke andere vragen u moet beantwoorden. Dit kan de ene keer leiden tot meer vragen en een andere keer tot minder vragen.

Vragen beantwoorden van verschillende overheden

U kunt voor uw activiteiten te maken krijgen met regels van verschillende overheden. Op een locatie kunnen regels gelden van zowel de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk. De vragen van de gemeente, het waterschap, de provincie en Rijk komen dan bij elkaar. U ziet bij iedere groep vragen, wie de vraag stelt.

Dubbele vragen beantwoorden

Soms moet u meerdere keren dezelfde vraag beantwoorden. Bijvoorbeeld als verschillende overheden dezelfde vraag moeten stellen om te bepalen of er een vergunning nodig is.

Het Omgevingsloket kan in deze situatie vragen nog niet ontdubbelen. Overheden kunnen voor eigen vragen het antwoord op een eerdere vraag hergebruiken, maar ze kunnen dat niet instellen voor vragen van andere overheden.

4. Resultaat van de Vergunningcheck

U ziet het resultaat van de Vergunningcheck als u alle vragen heeft beantwoord. Het Omgevingsloket vertaalt het resultaat in 8 verschillende acties, zodat het voor u duidelijk is wat u moet doen voor u kunt starten met de werkzaamheden.

Niet alle acties staan altijd in de actielijst. Alleen acties die van toepassing zijn worden getoond.

 • Download de actielijst als pdf
  U kunt de actielijst van de Vergunningcheck opslaan als pdf. Is er een verbod voor een werkzaamheid? Dan is dat ook meteen te zien, bovenaan de pagina.
 • Maak de actielijst compleet
  Deze actie verschijnt als u niet alle vragen heeft beantwoord.
 • Controleer uw situatie
  Is de conclusie van een werkzaamheid toestemmingsvrij, maar is er een voorbehoud? Dan ziet u dat u de situatie moeten controleren.
 • Neem contact op
  Soms is de conclusie dat u contact moet opnemen met de gemeente. Bijvoorbeeld als er meer informatie nodig is om met zekerheid te kunnen zeggen wat iemand moet regelen. Of als de vergunningcheck nog niet goed werkt.
 • Vergunningen aanvragen
  U moet een vergunning aanvragen voor werkzaamheden. Deze aanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket.
 • Melden en informatie geven
  U moet een melding doen en/of informatie indienen voor de werkzaamheden. Dit kan via het Omgevingsloket.
 • Om rekening mee te houden
  Is de conclusie van een werkzaamheid toestemmingsvrij en heeft een overheidsorganisatie een toelichting toegevoegd? Dan ziet u de toelichting bij deze actie.
 • Start de werkzaamheden

5. Resultaten Vergunningcheck downloaden

U kunt de resultaten van de Vergunningcheck downloaden als pdf-bestand, om te bewaren of uit te printen. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van het bestand.

6. Door naar Aanvragen

Vanuit de Vergunningcheck kunt u als u wilt meteen beginnen met de aanvraag. In het onderdeel Aanvragen staan de locatie en de formuleren voor de juridische activiteiten klaar. U hoeft de activiteiten dan niet opnieuw te kiezen.

Helpcentrum Omgevingsloket en KCC gemeente

In het Helpcentrum vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het Omgevingsloket. U vindt een overzichtspagina met help-onderwerpen. Deze zijn verdeeld in 5 hoofdonderwerpen:

 1. U wilt weten hoe het Omgevingsloket werkt.
 2. U wilt weten of u werkzaamheden mag uitvoeren.
 3. U wilt een aanvraag of een melding indienen.
 4. U wilt weten welke regels er gelden en u wilt plannen bekijken.
 5. U wilt weten welke algemene regels gelden voor uw bedrijf of project.

Door te klikken op een van de help-onderwerpen vindt u verschillende help-artikelen. Ook kunt u via de zoekbalk op de pagina van het Helpcentrum snel zoeken naar help-artikelen.

Hulp direct in de schermen

U vindt ook hulp direct in de schermen van de onderdelen van het Omgevingsloket. Dit gaat via de groene knop 'Hulp nodig?' rechtsonder in het Omgevingsloket. De knop opent rechts een informatiepaneel met alle relevante help-onderwerpen die horen bij de specifieke stap in het Omgevingsloket.

Klantcontactcentrum gemeente

Voor vragen over vergunningcheck en de uitkomsten ervan kunt u, als u wilt ook contact opnemen met onze gemeente.

U kunt daarvoor terecht bij de medewerkers van het Klantcontactcentrum.

Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 16.30 en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

Voor veel voorkomende activiteiten en werkzaamheden hebben wij ook instructies gemaakt hoe u in die gevallen op bepaalde vragen kunt antwoorden.

Die hebben we gemaakt voor als u iets wilt bouwen of verbouwen, iets wilt slopen, als u uw woning wilt verduurzamen of isoleren, of als u bomen wilt kappen. Kijk hieronder of in het menu hiernaast.

Instructie gebruik vergunningcheck: iets bouwen of verbouwen

Gaat u iets bouwen of verbouwen? Doe de Vergunningcheck - Omgevingsloket om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie onder de Omgevingswet te vinden is. Regelgeving van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten over de leefomgeving wordt hier per locatie samengebracht. Het kan zijn dat u hierdoor veel regels treft op uw locatie. U hoeft daarvoor niet meer naar aparte websites.  De Vergunningcheck is een onderdeel van het Omgevingsloket. Door het doorlopen van een vragenboom kunt u controleren of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gekozen locatie. Of dat u toch een vergunning moet aanvragen of melding moet doen.

Instructies bij Vergunningcheck

Het maakt in de Omgevingswet uit wat u wilt verbouwen. Daarom zijn er verschillende werkzaamheden die u kunt kiezen. Kies alle werkzaamheden die u wilt uitvoeren.

 • Wilt u iets in uw huis of gebouw verbouwen, kies dan de werkzaamheid ‘Bestaand gebouw verbouwen’.
 • Wilt u iets aan uw huis of gebouw plaatsen, dus iets erbij bouwen of het bouwwerk groter maken, kies dan ‘Aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen’.
 • Heeft u al een aanbouw of bijgebouw en wilt u daar iets aan veranderen, kies dan ‘Bestaande aanbouw, uitbouw of bijgebouw verbouwen’.
 • Wilt u een heel nieuw huis bouwen, kies dan ‘Nieuw gebouw bouwen’.
 • Wilt u acties aan uw woning uitvoeren ten behoeve van de verduurzaming, zoals isoleren, zonnepanelen plaatsen, bodemenergiesysteem of warmtepomp aanleggen, kies de juiste werkzaamheid. [zie verderop in dit document]
 • Dakkapellen, dakramen en kozijnen hebben elk hun eigen werkzaamheid met andere vragen. Kies de juiste werkzaamheid.
 • Tiny house wordt gezien als een gebouw; kies ‘nieuw gebouw bouwen of onderhouden’.
 • Een mantelzorgwoning wordt gezien als een bijgebouw; kies ‘Aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen.’
 • Gaat u een bouwsteiger plaatsen om veilig op hoogte te kunnen werken, typ dan ‘bouwsteiger’ in het zoekveld en kies de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container  of ander object tijdelijk plaatsen’.
 • Komt het nieuwe gedeelte van het bouwwerk in of op de grond te staan, kies dan ook de werkzaamheid ‘Graven in bodem of waterbodem’.

Vragen beantwoorden in Vergunningcheck

 • Er kunnen vragen gesteld worden over beschermde stads- of dorpsgezichten. Of over karakteristieke panden. Zijn er regels, dan staan deze in de bestemmingsplannen of het nieuwe omgevingsplan. Heeft u hulp nodig bij het vinden van deze regels, stel uw vraag aan het KKS.
 • Vanwege beschermde dieren of planten, heeft het Rijk verschillende vragen opgesteld. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Doorloop dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSI). Met BeSI kunt u zien of er op de door u gekozen locatie beschermde dieren of planten aanwezig zijn. BeSI geeft een PDF-rapport dat u kunt gebruiken voor de beantwoording van de vervolgvragen.

Resultaat van de Vergunningcheck

Volg de instructies van de actielijst.

Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het aanvragen voor een vergunning voor het verbouwen van uw huis. Daarnaast wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten. 

Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente. Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 16.30 en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

Instructie gebruik vergunningcheck: iets slopen

Het maakt in de Omgevingswet uit wat u gaat slopen. Daarom zijn er verschillende werkzaamheden die u kunt kiezen.

 • Heeft dat wat u wilt slopen een dak of heeft het ooit een dak gehad? Kies dan ‘Bouwwerk of deel van een bouwwerk slopen, of asbest verwijderen’ 
 • Gaat u een muur of schutting weghalen, kies dan ‘Hekwerk of andere afscheiding weghalen’ 
 • Wilt u iets specifieks slopen of verwijderen, zoek dan in het zoekveld op dat woord.
 • Gaat u een container plaatsen om het sloopafval af te voeren, typ dan ‘container’ in het zoekveld en kies de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container  of ander object tijdelijk plaatsen’. 
 • Haalt u ook de fundering weg, kies dan ook ‘Graven in bodem of waterbodem’. 
 • Is het bouwwerk een monument, kies dan ook ‘Werkzaamheden in, aan of op een monument of archeologisch monument uitvoeren, of dit anders gebruiken'

Vragen beantwoorden in Vergunningcheck

 • Er kunnen vragen gesteld worden over beschermde stads- of dorpsgezichten. Of over karakteristieke panden. Zijn er regels, dan staan deze in de bestemmingsplannen of het nieuwe omgevingsplan. Heeft u hulp nodig bij het vinden van deze regels, stel uw vraag aan ons KCC.
 • Vanwege beschermde dieren of planten, heeft het Rijk verschillende vragen opgesteld. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Doorloop dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSI). Met BeSI kunt u zien of er op de door u gekozen locatie beschermde dieren of planten aanwezig zijn. BeSI geeft een PDF-rapport dat u kunt gebruiken voor de beantwoording van de vervolgvragen. 

Resultaat van de Vergunningcheck

Volg de instructies van de actielijst.

Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een melding indienen vanwege de hoeveelheid afval met daarnaast een vergunning vanwege de locatie van het bouwwerk. Ook wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten.

Is één van de uitkomsten: neem contact op me de gemeente. Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 16.30 en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

Instructie gebruik vergunningcheck: een woning verduurzamen

Wilt u acties aan uw woning uitvoeren ten behoeve van de verduurzaming, zoals isoleren, zonnepanelen plaatsen, bodemenergiesysteem of warmtepomp aanleggen? Doorloop de vragen van de Vergunningcheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft.

Instructies bij Vergunningcheck

Afhankelijk van uw plannen kiest u één of meer werkzaamheden.

 • Gaat u zonnepanelen, zonnecollectoren of een zonneboiler plaatsen? Kies dan de werkzaamheid ‘Zonnepanelen of zonneboiler plaatsen of vervangen’.
 • Gaat u de buitenkant van de gevel isoleren? Kies dan de werkzaamheid ‘Gevel isoleren, gevelpaneel vervangen of andere werkzaamheden aan de gevel uitvoeren.’
 • Wilt u een warmte- en koudeopslag plaatsen? Kies dan de werkzaamheid ‘Bodemenergiesysteem aanleggen, gebruiken of veranderen.’
 • Wilt u een warmtepomp of airco plaatsen? Kies dan de werkzaamheid ‘Installatie voor koelen of vriezen’. 
 • Is uw huis een monument? Kies dan ook de werkzaamheid ‘Werkzaamheden in, aan of op een monument of archeologisch monument uitvoeren, of dit anders gebruiken.’

Vragen beantwoorden in Vergunningcheck

 • Er kunnen vragen gesteld worden over beschermde stads- of dorpsgezichten. Of over karakteristieke panden. Zijn er regels, dan staan deze in de bestemmingsplannen of het nieuwe omgevingsplan. Heeft u hulp nodig bij het vinden van deze regels, stel uw vraag aan het KCC.
 • Vanwege beschermde dieren of planten, heeft het Rijk verschillende vragen opgesteld. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Doorloop dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSI). Met BeSI kunt u zien of er op de door u gekozen locatie beschermde dieren of planten aanwezig zijn. BeSI geeft een PDF-rapport dat u kunt gebruiken voor de beantwoording van de vervolgvragen. 

Resultaat van de Vergunningcheck

Volg de instructies van de actielijst.

Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een vergunning aanvragen voor het installeren van een bodemenergiesysteem en daarnaast een vergunning vanwege de locatie van het bouwwerk dat u wilt verduurzamen. Ook wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten.

Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente. Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 16.30 en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

Instructie gebruik vergunningcheck: een boom kappen

Wilt u een boom kappen of beplanting weghalen? Doe de Vergunningcheck op het Omgevingsloket om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie onder de Omgevingswet te vinden is. Regelgeving van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten over de leefomgeving wordt hier per locatie samengebracht. Het kan zijn dat u hierdoor veel regels treft op uw locatie. U hoeft daarvoor niet meer naar aparte websites.  De Vergunningcheck is een onderdeel van het Omgevingsloket. Door het doorlopen van een vragenboom kunt u controleren of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gekozen locatie. Of dat u toch een vergunning moet aanvragen of melding moet doen.

Instructies bij Vergunningcheck

Volg deze stappen om de Vergunningcheck voor het weghalen van een boom of beplanting (kappen van een boom) te doorlopen:

 • Typ ‘boom’, klik op het woord ‘boom’ in de lijst; er verschijnt nu een lijst met werkzaamheden die horen bij het woord ‘boom’.
 • Selecteer ‘boom of beplanting onderhouden of weghalen’ 
 • Gaat u ook de wortels van de boom weghalen, kies dan ook ‘Graven in bodem of waterbodem’ 
 • Gaat u ook een boom planten, kies dan ook ‘Boom of beplanting aanbrengen’ 
 • Gaat u ook een container plaatsen om het groen af te voeren, typ dan ‘container’ in het zoekveld en kies ook de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container  of ander object tijdelijk plaatsen’. 

Vragen beantwoorden in Vergunningcheck

U treft hier vragen van alle bestuurslagen. Afhankelijk van de gekozen locatie treft u meer of minder vragen aan dan bij een andere locatie.

 • Gemeenten bepalen de Bebouwingscontour houtkap. Over het algemeen gelden binnen de bebouwingscontour de regels van de gemeente en buiten de bebouwingscontour de regels van het rijk en provincie. Daarom is het belangrijk te weten of de gekozen locatie binnen of buiten de bebouwingscontour houtkap valt.
 • Vanwege beschermde dieren of planten, heeft het Rijk verschillende vragen opgesteld. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Doorloop dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSI). Met BeSI kunt u zien of er op de door u gekozen locatie beschermde dieren of planten aanwezig zijn. BeSI geeft een PDF-rapport dat u kunt gebruiken voor de beantwoording van de vervolgvragen. 
 • Ook waterschappen kunnen vragen stellen over het kappen van bomen.

Resultaat van de Vergunningcheck

Volg de instructies van de actielijst.

Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een melding indienen vanwege het kappen van de boom. Daarnaast wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten.

Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente. Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 16.30 en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

Vergunningvrije activiteiten

De Omgevingswet streeft ernaar om zoveel mogelijk te regelen met algemene regels. Zodat voor de meeste dingen geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. In het gemeentelijke omgevingsplan kan de gemeente activiteiten aanwijzen die vergunningvrij zijn. Maar dit is momenteel nog niet gebeurd. Voorlopig moet voor de meeste activiteiten nog wel een vergunning worden aangevraagd. Of moet er een melding worden gedaan.

Toch zijn er bepaalde bouwactiviteiten en activiteiten die te maken hebben met monumenten, die vergunningvrij mogen worden uitgevoerd. Dus zonder dat er een vergunning moet worden gevraagd en verleend.

Maar let wel op: ook vergunningvrije bouwwerken moeten voldoen aan bouwvoorschriften voor nieuwbouw of bestaande bouw. Die zijn te vinden in hoofdstuk 3 en 4 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Voorwaarde is ook dat de activiteit "niet in ernstige mate strijdig is met de regels voor het in stand houden van een bouwwerk, als het gaat om de ontsiering van het uiterlijk van dat bouwwerk" Kortom het mag in de ogen van anderen niet te lelijk zijn. Daarover zijn regels opgenomen in het omgevingsplan.

Het kan gaan om de volgende bouwwerken:

 • Bijbehorende bouwwerken (waaronder uitbouw woningen)
 • Dakkapel
 • Dakramen
 • Erfafscheiding
 • Kozijnen en gevelpanelen
 • Schotelantenne
 • Zonnecollectoren en zonnepanelen op een dak

Via de Vergunningcheck - Omgevingsloketkunt u er achter komen of iets vergunningvrij mag worden gebouwd.

Ook voor het “Technisch bouwen” (waar het onder meer gaat om de constructie van het bouwwerk en andere technische eisen die er gelden) is voor bepaalde bouwwerken geen vergunning meer nodig. Wel moet er in die gevallen door een kwaliteitsborger worden gecontroleerd of het bouwwerk aan de technische eisen kan voldoen.

Meldingsplichtige activiteiten

Voor sommige activiteiten kan een melding worden gedaan in plaats van dat er een vergunning moet worden aangevraagd. Dit is bedoeld om eenvoudiger en efficiënter te zijn dan het aanvragen van een vergunning. Meldingsplichtige activiteiten zijn in principe toegestaan, tenzij de gemeente vindt dan de melding niet goed genoeg gedaan is. 

Voorbeelden van meldingsplichtige activiteiten zijn onder andere het 

 • brandveilig gebruik van een pand, 
 • veranderingen aan het uiterlijk van een monument, 
 • en het kappen van bomen. 

Via de Vergunningcheck - Omgevingsloket kunt u er achter komen of een activiteit die u wilt gaan doen onder de meldingsplicht valt of niet.

Het indienen van een melding kan online via het Omgevingsloket. Bij de melding worden gegevens gevraagd, zoals tekeningen en omschrijvingen van de activiteit.

Voordelen van de meldingsplicht zijn:

 • Een snellere procedure: voor de meeste meldingsplichtige activiteiten geldt een behandeltermijn van minimaal 4 weken vóór aanvang of wijziging.
 • Minder kosten: voor een melding worden geen legeskosten in rekening gebracht.

De gemeente moet bepaalde meldingen publiceren, zoals meldingen voor milieubelastende activiteiten en meldingen voor mobiel puinbreken

Het is belangrijk om goed te controleren of uw activiteit onder de meldingsplicht valt (en dat er geen vergunning nodig is) en om alle benodigde informatie te verstrekken bij het indienen van de melding.

Participatie – betrek de omgeving bij uw plannen

Participatie houdt in dat meningen worden ingewonnen over uw plan of initiatief. Bij het uitvoeren van plannen is het betrekken van de omgeving van groot belang. Zo komt u er achter wat anderen van uw plannen vinden. En kunt u de plannen nog aanpassen. Het geeft draagvlak voor initiatieven en het voorkomt ook vaak latere bezwaren. Om deze reden vindt de gemeente dat het verstandig dat u aan participatie doet.

Participatie is in de meeste gevallen niet verplicht. Als u wel aan participatie heeft gedaan en de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, dan moet u de gemeente vertellen hoe de mensen uit de omgeving zijn betrokken en wat er is besproken.

Voor een aantal gevallen heeft de gemeenteraad bepaald dat het wel verplicht is om aan participatie te doen. Het gaat daarbij om plannen waarbij van de regels van het gemeentelijke omgevingsplan moet worden afgeweken. 

Voor meer informatie over welke soort activiteiten het daarbij gaat, ziet u bij Participatie - hoe werkt dat? | Gemeente Dantumadiel

De gemeente heeft daar ook een handleiding gemaakt voor het organiseren van participatie. Die kunt u gebruiken om te bepalen op welke manier u het beste aan participatie kunt doen.