Inkoop en aanbesteden

De gemeente Dantumadiel heeft een gecoördineerde Inkoop en beschikt over een aantal inkoopadviseurs. Gecoördineerde inkoop houdt in dat de afdelingen verantwoordelijk zijn voor hun inkopen. De inkoopadviseurs bieden ondersteuning en advies bij (grote) aanbestedingen.

Bent u een regionale ondernemer?

De gemeente Dantumadiel geeft lokale ondernemers graag de kans om mee te dingen naar opdrachten op het gebied van diensten, leveringen en (civieltechnische) werken. Dit binnen de gestelde kaders van de wetgeving en het inkoopbeleid.

Inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Dantumadiel zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van roerende zaken en/of diensten aan de gemeente Dantumadiel.

Meer informatie

U kunt bellen met de Inkoopadviseur via het telefoonnummer van de gemeente of uw inkoopvraagstuk onder vermelding van ‘Inkoop:’ mailen naar het e-mailadres van de gemeente.