Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Jaarwisseling en een feest

Wilt u een evenement organiseren tijdens de jaarwisseling? Dan moet u daar toestemming van de gemeente voor vragen. Dat doet u door middel van een melding of het aanvragen van een vergunning.

Melding

Voor een evenement is lang niet altijd vergunning nodig. Veelal kan worden volstaan met een melding. Het evenement moet dan voldoen aan de volgende zaken:

  1.  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;
  2.  de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 en 24.00 uur;
  3.  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 10.00 uur of na 23.00 uur;
  4.  de activiteiten geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten; en
  5.  slechts kleine objecten (zoals tenten) worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 vierkante meter per object en waarbij de totale oppervlakte van alle objecten niet meer dan 75 vierkante meter bedraagt.

Voldoet aan bovenstaande eisen, vul dan het meldingsformulier klein evenement in. De melding moet minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement bij de gemeente gedaan zijn.

Vergunning aanvragen voor 1 november

Voldoet u niet aan de eisen voor een klein evenement dan moet u een vergunning aanvragen. Dit doet u via het hiervoor bestemde formulier. De vergunningsaanvraag voor de jaarwisseling moet uiterlijk 1 november bij de gemeente binnen zijn.