Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Kees Wielstra

Kees Wielstra

Kees Wielstra
Kees Wielstra

Kees Wielstra(Gemeentebelangen Dantumadiel) is wethouder in Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Soarch en Wolwêzen

  • WMO en WLZ
  • Ouderenwerk
  • Mantelzorg

Iepenbiere romte

  • Infra / nieuwe aanleg en reconstructies (water)wegen, fiets- en wandelpaden en plantsoenen (speeltuinen)
  • Landschap en Landbouw
  • Beheer en onderhoud water, wegen, groen en riolering
  • Verkeer, vervoer en mobiliteit (mobiliteitscentrale)
  • Straatverlichting
  • Omgevingswet 

Nevenfuncties

Bestuurder IJswegencentrale Oostergo onbezoldigd
Lid Algemeen bestuur NEF onbezoldigd
Lid Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As onbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl