Klaas Agricola herbenoemd als burgemeester van Dantumadiel

Klaas Agricola mag nog zes jaar door in Dantumadiel waar hij sinds december 2017 burgemeester is. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november werd hij opnieuw geinstalleerd. Agricola legde de eed af ten overstaan van commissaris van de Koning Arno Brok. 

Burgemeester Klaas Agricola is blij met het vertrouwen wat hij kreeg van de raad en wat heeft geleid tot deze tweede ambtsperiode: “Ik gean de kommende jierren mei in soad enerzjy troch mei dit moaie amt, yn in gemeente dy 't mear as de muoite wurdich is. Hjir is in soad mienskipssin. De ynwenners binne hjir belutsen en behelpsum. Ik fiel my thús tusken de minsken mei it hert op 'e tonge. Dy earlik en direkt har miening ferkundigje. Yn it moaie ferskate lânskip, mei har 11 pearels. Ik hoopje dat ik de kommende perioade op deselde wize mei elkenien gearwurkje mei.”

Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester worden herbenoemd

Een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad bereidt een aanbeveling voor. Als de gemeenteraad besluit om de burgemeester aan te bevelen, wordt dit kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

De vertrouwenscommissie noemt de burgemeester ‘een mens onder de mensen’

De gemeente Dantumadiel ging zes-en-half jaar geleden op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeente zocht een burgemeester die kan verbinden, een boegbeeld wil zijn en benaderbaar is. Volgens de vertrouwenscommissie voldoet burgemeester Klaas Agricola ruimschoots aan dat beeld. “U heeft in de afgelopen zes jaar aan ons laten zien dat u dat allemaal in huis heeft. U kent de gemeente en de inwoners inmiddels goed en de inwoners kennen u.” begint Hilda Zwart, voorzitter van de vertrouwenscommissie. “U heeft zich in de afgelopen jaren laten zien als een ‘wâldman’. Een mens onder de mensen. Gewoon en benaderbaar.” Commissaris van de Koning Arno Brok erkent dat: “Jo bin misskien mear boargerheit as boargemaster. In boargerheit foar eltsenien. Benaderber, tagonklik en leechdrompelich. En dat is in grut kompliment.”

De herbenoeming van burgemeester Klaas Agricola is terug te kijken via de website van de gemeenteraad van Dantumadiel.

Foto: MD-Fotografie